de 13 nieuwetijd chakra's

Het aquariustijdperk 2000-4000.

Door het energiesysteem te bestuderen verkrijg je inzicht.
Hierdoor ontdek je je eigen gevoeligheid, gaven en talenten.... je vermogen om te zien/weten, te transformeren.

Kennis hebben van het vernieuwde energiesysteem heeft veel voordelen, want de 13 chakra's zijn de 'poorten' waardoor je toegang hebt tot de hogere bewustzijnsgebieden.
Zij geven de kracht van het bewustzijn door naar het lichaam.
Het fysieke lichaam wordt dus gevoed met de energie uit je bewustzijn, met energie uit de 13 chakra's. 'Een gezonde geest, een gezond lichaam' kan vertaald worden naar 'een hoog bewustzijn, een gezond lichaam'.

Chakra 1, het wortelchakra

Functie: wervelkolom, nieren, bijnieren, cortisol productie.
Positief: veilig voelen, stevig in de schoenen staan, vertrouwen in het leven, realisatie in de materie, acceptatie van het leven, zelfacceptatie.
Blokkade/Afwijking: te grote gebondenheid aan de materie, verslaving, afwijzen van jezelf, de materie en het leven afwijzen, niet geaard zijn, haat, agressie naar anderen, angst, besluiteloosheid. 

Chakra 2. Het heiligbeenchakra

Functie: geslachtsorganen, geslachtshormonen, blaas, urinewegen
Positief:  verlangens, begeerten, prikkelt het bewustzijn en roept op tot groei, het dragen van verantwoordelijkheid, vermogen tot discipline,  seksuele energie.
Blokkade/afwijking: seksuele afwijkingen en excessen, teveel willen, zelfoverschatting , onverantwoord gedrag, schuldcomplexen.

Chakra 3. Zonnevlecht

Functie: spijsvertering, maag, darmen, lever, gal, alvleesklier, insulineproductie, spieren, motoriek.
Positief: het ik-besef, vrije wil, eigen plek in het leven veilig stellen, daad- en wilskracht, persoonlijke bevestiging, verstandelijk denken.
Blokkade/afwijking: overactiviteit, overgevoeligheid, over emotionaliteit, gebonden zijn, teveel denken. 

Chakra 4. Miltchakra

Functie: milt, botten, beenmerg, bloedvorming van bloedplaatjes, filter van kosmische energie.
Positief: brengt de geest in de stof(materie), verzorgt en beschermt de lichtstructuur, filter tegen astrale invloeden, activeert het 1ste, 2de en 3de  immuunsysteem, onderscheidingsvermogen
Blokkade/afwijking: verstoken zijn van (kosmische)energie, gebrek aan levenslust, gebrek aan inspiratie.

Chakra 5. Hartchakra

Functie: hart, longen*, bloedsomloop, bloeddruk.
Positief:  zetel van de ziel, van kosmische bescherming, gave tot genezing, vermogen om lief te hebben, vermogen om te kunnen vergeven, gevoelsleven, helder voelen, vertrouwen, zelfvertrouwen –en zelfrespect.
Blokkade/afwijking: verstoringen in het gevoelsleven, gebrek aan zelfvertrouwen/zelfrespect, niet kunnen geven en of ontvangen.

Chakra 6. Thymuschakra

Functie: thymusklier, thymus-hormonen, afweermechanisme, weerstand.
Positief:  voedt het hart om scheppend te kunnen zijn, zetel van het 1ste en 2de en 3de immuunsysteem, zorgt voor de aura (je lichtvorm), kosmische bescherming van  het lichaam, de poort tot de kosmische mens in jezelf, vermogen tot het uitvoeren van universele taken.
Blokkade/afwijking: niet openstaan voor verandering, starheid, dogma

Chakra 7. Keelchakra

Functie:  keel, stem, huid, longen*/bronchiën, schildklier
Positief: expressie, individuele expressie, creativiteit, helder horen, vermogen om de scheppingskracht te richten, universele innerlijke communicatie.
Blokkade/afwijking: onvermogen zich te uiten, slechte communicatie met anderen, verstoken van innerlijke leiding, gebrek aan creativiteit, whiplash.

Chakra 8. Kosmisch doorstromingschakra

Functie: onderlinge afstemming van de organen op elkaar, meridiaan systeem, bioritme.
Positief: instandhouding van het leven, verdeelt de levensenergie naar lichaam en geest, zorgt voor goed functioneren van de chakra’s, orgaan van inwijding van de mens, reguleert de groei van de ziel.
Blokkade/afwijking: afgesloten zijn voor impulsen van het onderbewustzijn, leven in het verleden of de toekomst, het afgesloten zijn voor kosmische energie en het niet vervullen van levensdromen.

Chakra 9. Hypofysechakra

Functie: ogen, oren, neus –en bijholten, hypofyse en diens hormonen, regeling endocriene klieren.
Positief:  geeft inzicht en structuur, helder zien, inzicht in de waarheid van het leven, richt zich naar steeds  hogere gebieden van de geest, brengt onderscheid en universeel onderscheid, (kosmisch)inzicht.
Blokkade/afwijking: gebrek aan dieper inzicht in het leven, gebrek aan levensmotivatie, depressie. 

Chakra 10. Epifysechakra

Functie: epifyse en diens (spirituele)hormonen
Positief:  herkenning van de engel in jezelf, zetel van mystieke vermogens, innerlijk zien, de zetel van mystieke vermogens.
Blokkade/afwijking: gebrek aan universeel(mystiek) inzicht, kan zichzelf
niet plaatsen in het grote geheel, isolatie en sceptisch. 

Chakra 11. Kruinchakra

Functie: hersenen, zenuwstelsel, geheugen.
Positief:  helder weten, sluis tussen vrije wil en goddelijke wil, de beleving van “Ik Ben”, brengt de kosmische impuls de innerlijke mystieke verbinding binnen. Helder weten.
Blokkade/afwijking: afgesloten zijn voor de innerlijke leiding en zijn universele berichtgeving, ongeduld, arrogantie en trots. 

Chakra 12. Transformatiechakra

Functie: lymfstelsel, slijmvliezen, vochtregulatie, cel werking, osmose.
Positief: Het transformeren van alles wat vrijheid om verhoogd immuunsysteem te activeren in de weg staat, het toelaten van verandering, vermogen tot transformatie neutralisatie van het karma, ontdekken van de kosmische opdracht.
Blokkade/afwijking: onbewust van de kosmische opdracht.

Chakra 13. Transmutatiechakra

Functie: de samenhang van het lichaam, bindweefsel, steunweefsel.
Geestelijk aspect:  het scheppende vermogen, het vermogen tot transmutatie (her- creatie), het ontdekken van de incarnatieopdracht.
Blokkade/afwijking: onbewust van de incarnatieopdracht, angst voor het onbekende.
De gouden straal is de sleutel tot het Tijdperk van Licht.

Workshops en cursussen 'de 13 chakra's' bij Soleil. Informeer en schrijf je in.
riki.nl 

Soleil Creativiteit en Bewustwording