Het aquariustijdperk 2000-4000.
Rond 2000 zijn de 13 chakra’s geactiveerd en mogen/kunnen we deze tot ontwikkeling brengen.

De 13 chakra’s

Door het energiesysteem te bestuderen verkrijg je inzicht.
Hierdoor ontdek je je eigen gevoeligheid weer, je gaven en talenten…. je vermogen om te zien/weten, te transformeren.

Kennis hebben van het energiesysteem heeft veel voordelen, want de 13 chakra’s zijn de ‘poorten’ waardoor je toegang hebt tot de hogere bewustzijnsgebieden.
Zij geven de kracht van het bewustzijn door naar het lichaam.
Het fysieke lichaam wordt dus gevoed met de energie uit je bewustzijn, met energie uit de 13 chakra’s.

‘Een gezonde geest, een gezond lichaam’ kan vertaald worden naar ‘een hoog bewustzijn, een gezond lichaam’.

Chakra 1, het wortelchakra

Functie: wervelkolom, nieren, bijnieren, cortisol productie.
Geestelijk aspect: zich veilig voelen, stevig in de schoenen staan, vertrouwen in het leven, realisatie in de materie
Blokkade/Afwijking: te grote gebondenheid aan de materie, verslaving, afwijzen
van jezelf, de materie en het leven afwijzen, niet geaard zijn, haat, agressie naar anderen, angst, besluiteloosheid.
Positief: acceptatie van het leven, zelfacceptatie, realisatie in de materie.
 

Chakra 2. Het heiligbeenchakra

Functie: geslachtsorganen, geslachtshormonen, blaas, urinewegen
Geestelijk aspect: verlangens en begeerten, seksuele behoefte, het dragen van verantwoordelijkheid, schuldgevoel.
Blokkade/afwijking: seksuele afwijkingen en excessen, teveel willen, zelfoverschatting , onverantwoord gedrag, schuldcomplexen.
Positief:  verlangens, begeerten, prikkelt het bewustzijn en roept op tot groei, het dragen van verantwoordelijkheid, vermogen tot discipline.
 

Chakra 3. Zonnevlecht

Functie: spijsvertering, maag, darmen, lever, gal, alvleesklier, insulineproductie, spieren, motoriek.
Geestelijk aspect: persoonlijke bevestiging, daad –en wilskracht, persoonlijk gebonden emoties, verstandelijk denken.
Blokkade/afwijking: overactiviteit, overgevoeligheid, over emotionaliteit, gebonden zijn, teveel denken.
Positief: het ik-besef, vrije wil, eigen plek in het leven veilig stellen, daad- en wilskracht.
 

Chakra 4. Miltchakra

Functie: milt, botten, beenmerg, bloedvorming van bloedplaatjes, filter van kosmische energie.
Geestelijk aspect: onderscheidingsvermogen
Blokkade/afwijking: verstoken zijn van (kosmische)energie, gebrek aan levenslust, gebrek aan inspiratie.
Positief: brengt de geest in de stof(materie), verzorgt en beschermt de lichtstructuur, filter tegen astrale invloeden, activeert het 2de immuunsysteem.


Chakra 5. Hartchakra

Functie: hart, longen*, bloedsomloop, bloeddruk.
Geestelijk aspect: gevoelsleven, helder voelen, vertrouwen, zelfvertrouwen –en zelfrespect, vermogen tot het geven van liefde.
Blokkade/afwijking: verstoringen in het gevoelsleven, gebrek aan zelfvertrouwen/zelfrespect, niet kunnen geven en of ontvangen.
Positief:  zetel van de ziel, van kosmische bescherming, gave tot genezing, vermogen om lief te hebben, vermogen om te kunnen vergeven, gevoelsleven, helder voelen. 

Chakra 6. Thymuschakra

Functie: thymusklier, thymus-hormonen, afweermechanisme, weerstand.
Geestelijk aspect: de poort tot de kosmische mens in jezelf, vermogen tot het uitvoeren van universele taken.
Blokkade/afwijking: niet openstaan voor verandering, starheid, dogma
Positief:  voedt het hart om scheppend te kunnen zijn, zetel van het 1ste en 2de immuunsysteem, zorgt voor de aura (je lichtvorm), kosmische bescherming van  het lichaam. 

Chakra 7. Keelchakra

Functie:  keel, stem, huid, longen*/bronchiën, schildklier
Geestelijk aspect: individuele expressie, creativiteit, communicatie, innerlijke leiding.
Blokkade/afwijking: onvermogen zich te uiten, slechte communicatie met anderen, verstoken van innerlijke leiding, gebrek aan creativiteit, whiplash.
Positief: expressie, individuele expressie, creativiteit, helder horen, vermogen om de scheppingskracht te richten, universele innerlijke communicatie.

 

Chakra 8. Kosmisch doorstromingschakra

Functie: onderlinge afstemming van de organen op elkaar, meridiaan systeem, bioritme.
Blokkade/afwijking: afgesloten zijn voor impulsen van het onderbewustzijn, leven in het verleden of de toekomst, het afgesloten zijn voor kosmische energie en het niet vervullen van levensdromen.
Positief: instandhouding van het leven, verdeelt de levensenergie naar lichaam en geest, zorgt voor goed functioneren van de chakra’s, orgaan van inwijding van de mens, reguleert de groei van de ziel.

 

Chakra 9. Hypofysechakra

Functie: ogen, oren, neus –en bijholten, hypofyse en diens hormonen, regeling endocriene klieren.
Geestelijk aspect: (kosmisch)inzicht, helder zien
Blokkade/afwijking: gebrek aan dieper inzicht in het leven, gebrek aan levensmotivatie, depressie.
Positief:  geeft inzicht en structuur, mystiek inzicht, helder zien, inzicht in de waarheid van het leven, richt zich naar steeds  hogere gebieden van de geest, brengt onderscheid en universeel onderscheid.
 

Chakra 10. Epifysechakra

Functie: epifyse en diens (spirituele)hormonen
Geestelijk aspect: de zetel van mystieke vermogens. Innerlijk schouwen.
Blokkade/afwijking: gebrek aan universeel(mystiek) inzicht, kan zichzelf
niet plaatsen in het grote geheel, isolatie en sceptisch.
Positief:  herkenning van de engel in jezelf, zetel van mystieke vermogens, innerlijk zien.
 

Chakra 11. Kruinchakra

Functie: hersenen, zenuwstelsel, geheugen.
Geestelijk aspect: brengt de kosmische impuls de innerlijke mystieke verbinding binnen. Helder weten.
Blokkade/afwijking: afgesloten zijn voor de innerlijke leiding en zijn universele
berichtgeving, ongeduld, arrogantie en trots.
Positief:  aanhechting van het levenskoord, helder weten, sluis tussen vrije wil en goddelijke wil, de beleving van “Ik Ben”.
 

Chakra 12. Transformatiechakra

Functie: lymfstelsel, slijmvliezen, vochtregulatie, cel werking, osmose.
Het transformeren van alles wat vrijheid om het 2de immuunsysteem te activeren in de weg staat.
Geestelijk aspect: het toelaten van verandering, vermogen tot transformatie neutralisatie van het karma, ontdekken van de kosmische opdracht.
Blokkade/afwijking: onbewust van de kosmische opdracht.

 

Chakra 13. Transmutatiechakra

Functie: de samenhang van het lichaam, bindweefsel, steunweefsel.
Geestelijk aspect:  het scheppende vermogen, het vermogen tot transmutatie (her- creatie), het ontdekken van de incarnatieopdracht.
Blokkade/afwijking: onbewust van de incarnatieopdracht, angst voor het onbekende.
De gouden straal is de sleutel tot het Tijdperk van Licht.

 Voor het ervaren en werken met de nieuwetijd chakra’s kijk op: riki.nl voor cursussen, workshops, bij -en nascholingen.