Lichtcodes & 13 nieuwetijd chakra's

Er stroomt steeds meer Licht naar de Aarde, waardoor de Aarde en alle levende wezens naar een steeds hogere trillingsfrequentie gaan. Deze nieuwe lichtfrequenties hebben grote invloed op ons fysiek-en energetisch syteem.
De chakra's integreren de lichtcodes(bewustzijn) en geven deze door naar het fysieke lichaam.
We groeien hierdoor steeds meer naar kosmisch bewustzijn - kosmisch mens op aarde zijn, waarin wij vanuit multi dimensionaliteit, onze ziel en lichtkracht kunnen gaan leven.

Lichtfrequenties-lichtcodes in de chakra’s

Ons energiesysteem, de chakra's ontwikkelen zich, waardoor de hogere lichtfrequenties kunnen worden doorgegeven aan het zenuw-hormoonstelsel en kunnen integreren naar cellen, naar je DNA.
Het is daarom van belang dat chakra’s kunnen doorstromen.

Niet altijd gemakkelijk, omdat het betekent dat de lagere vibraties ervaren worden. Zoals angst, woede, verdriet, twijfel, gebrek aan zelfliefde. Deze energie kan nog aanwezig zijn in de chakra's, vaak en vooral met name in de onderste chakra’s.
Goed is dat dit er allemaal mag zijn, dat het gevoeld mag en kan worden.
Hoe meer dit meer dat deze lagere frequenties in zachtheid getransformeerd worden, hoe meer de lichtcodes geactiveerd en fysiek geïntegreerd worden, waardoor het gemakkelijker wordt je missie te verwezenlijken.
Je gaat steeds meer innerlijke rust en vertrouwen voelen.

Energie'werk' en gezondheid

Door het energiesysteem te bestuderen krijg je inzicht en meer inzicht in het thema 'energiewerk' en 'gezondheid'. Je gaat je eigen gevoeligheid, gaven en talenten ontdekken.... zo ook je vermogen om te zien/weten, te transformeren.

Kennis hebben van het vernieuwde energiesysteem heeft veel voordelen, want de nieuwetijd chakra's kunnen worden gezien als 'poorten' waardoor de lichtcodes geïntegreerd worden en je toegang krijgt tot hogere bewustzijnsgebieden.
Deze 'poorten' geven de bewustzijn-kracht via de lichtcodes door naar je lichaam.
Het fysieke lichaam wordt dus gevoed met de energie uit je bewustzijn, met energie uit de chakra's. 'Een gezonde geest, een gezond lichaam' kan vertaald worden naar 'een hoog bewustzijn, een gezond lichaam'.

In deze veranderende tijd kom je steeds meer in contact met deze Licht-frequenties, die wijsheid in zich dragen. Met andere woorden de NieuwetijdChakra's helpen om meer in contact te zijn met je eigen Licht.
Licht - bewustzijn - frequentie - wijsheid.
Onderstaand een overzicht van 13 chakra's.

Chakra 1, het wortelchakra

Functie: wervelkolom, nieren, bijnieren, cortisol productie.
Positief: veilig voelen, stevig in de schoenen staan, vertrouwen in het leven, realisatie in de materie, acceptatie van het leven, zelfacceptatie.
Blokkade/Afwijking: te grote gebondenheid aan de materie, verslaving, afwijzen van jezelf, de materie en het leven afwijzen, niet geaard zijn, haat, agressie naar anderen, angst, besluiteloosheid. 

Chakra 2. Het heiligbeenchakra

Functie: geslachtsorganen, geslachtshormonen, blaas, urinewegen
Positief:  verlangens, begeerten, prikkelt het bewustzijn en roept op tot groei, het dragen van verantwoordelijkheid, vermogen tot discipline,  seksuele energie.
Blokkade/afwijking: seksuele afwijkingen en excessen, teveel willen, zelfoverschatting , onverantwoord gedrag, schuldcomplexen.

Chakra 3. Zonnevlecht

Functie: spijsvertering, maag, darmen, lever, gal, alvleesklier, insulineproductie, spieren, motoriek.
Positief: het ik-besef, vrije wil, eigen plek in het leven veilig stellen, daad- en wilskracht, persoonlijke bevestiging, verstandelijk denken.
Blokkade/afwijking: overactiviteit, overgevoeligheid, over emotionaliteit, gebonden zijn, teveel denken. 

Chakra 4. Miltchakra

Functie: milt, botten, beenmerg, bloedvorming van bloedplaatjes, filter van kosmische energie.
Positief: brengt de geest in de stof(materie), verzorgt en beschermt de lichtstructuur, filter tegen astrale invloeden, activeert het 1ste, 2de en 3de  immuunsysteem, onderscheidingsvermogen
Blokkade/afwijking: verstoken zijn van (kosmische)energie, gebrek aan levenslust, gebrek aan inspiratie.

Chakra 5. Hartchakra

Functie: hart, longen*, bloedsomloop, bloeddruk.
Positief:  zetel van de ziel, van kosmische bescherming, gave tot genezing, vermogen om lief te hebben, vermogen om te kunnen vergeven, gevoelsleven, helder voelen, vertrouwen, zelfvertrouwen –en zelfrespect.
Blokkade/afwijking: verstoringen in het gevoelsleven, gebrek aan zelfvertrouwen/zelfrespect, niet kunnen geven en of ontvangen.

Chakra 6. Thymuschakra

Functie: thymusklier, thymus-hormonen, afweermechanisme, weerstand.
Positief:  voedt het hart om scheppend te kunnen zijn, zetel van het 1ste en 2de en 3de immuunsysteem, zorgt voor de aura (je lichtvorm), kosmische bescherming van  het lichaam, de poort tot de kosmische mens in jezelf, vermogen tot het uitvoeren van universele taken.
Blokkade/afwijking: niet openstaan voor verandering, starheid, dogma

Chakra 7. Keelchakra

Functie:  keel, stem, huid, longen*/bronchiën, schildklier
Positief: expressie, individuele expressie, creativiteit, helder horen, vermogen om de scheppingskracht te richten, universele innerlijke communicatie.
Blokkade/afwijking: onvermogen zich te uiten, slechte communicatie met anderen, verstoken van innerlijke leiding, gebrek aan creativiteit, whiplash.

Chakra 8. Kosmisch doorstromingschakra

Functie: onderlinge afstemming van de organen op elkaar, meridiaan systeem, bioritme.
Positief: instandhouding van het leven, verdeelt de levensenergie naar lichaam en geest, zorgt voor goed functioneren van de chakra’s, orgaan van inwijding van de mens, reguleert de groei van de ziel.
Blokkade/afwijking: afgesloten zijn voor impulsen van het onderbewustzijn, leven in het verleden of de toekomst, het afgesloten zijn voor kosmische energie en het niet vervullen van levensdromen.

Chakra 9. Hypofysechakra

Functie: ogen, oren, neus –en bijholten, hypofyse en diens hormonen, regeling endocriene klieren.
Positief:  geeft inzicht en structuur, helder zien, inzicht in de waarheid van het leven, richt zich naar steeds  hogere gebieden van de geest, brengt onderscheid en universeel onderscheid, (kosmisch)inzicht.
Blokkade/afwijking: gebrek aan dieper inzicht in het leven, gebrek aan levensmotivatie, depressie. 

Chakra 10. Epifysechakra

Functie: epifyse en diens (spirituele)hormonen
Positief:  herkenning van de engel in jezelf, zetel van mystieke vermogens, innerlijk zien, de zetel van mystieke vermogens.
Blokkade/afwijking: gebrek aan universeel(mystiek) inzicht, kan zichzelf
niet plaatsen in het grote geheel, isolatie en sceptisch. 

Chakra 11. Kruinchakra

Functie: hersenen, zenuwstelsel, geheugen.
Positief:  helder weten, sluis tussen vrije wil en goddelijke wil, de beleving van “Ik Ben”, brengt de kosmische impuls de innerlijke mystieke verbinding binnen. Helder weten.
Blokkade/afwijking: afgesloten zijn voor de innerlijke leiding en zijn universele berichtgeving, ongeduld, arrogantie en trots. 

Chakra 12. Transformatiechakra

Functie: lymfstelsel, slijmvliezen, vochtregulatie, cel werking, osmose.
Positief: Het transformeren van alles wat vrijheid om verhoogd immuunsysteem te activeren in de weg staat, het toelaten van verandering, vermogen tot transformatie neutralisatie van het karma, ontdekken van de kosmische opdracht.
Blokkade/afwijking: onbewust van de kosmische opdracht.

Chakra 13. Transmutatiechakra

Functie: de samenhang van het lichaam, bindweefsel, steunweefsel.
Geestelijk aspect:  het scheppende vermogen, het vermogen tot transmutatie (her- creatie), het ontdekken van de incarnatieopdracht.
Blokkade/afwijking: onbewust van de incarnatieopdracht, angst voor het onbekende.
De gouden straal is de sleutel tot het Tijdperk van Licht.

Alle workshops en cursussen bij Soleil staat in het licht van de Nieuwetijd
2014 - Riki

Soleil Creativiteit en Bewustwording