Over chakra's gesproken?

Als het gaat over therapie, scholing, meditatie en visualisatie werken er nog mensen met de 7 chakra's. Echter in deze nieuwetijd waarin bewustzijnsontwikkeling plaatsvindt zijn er meerdere chakra's tot ontwikkeling gekomen, hierdoor kun je meer Licht, meer bewustzijn integreren.
Een krachtige methode is je intentie en geestkracht inzetten in het afstemmen op je energiesysteem nieuwetijd.
Het is echt een meerwaarde om je te openen voor de kennis, bewustzijn en Licht in jezelf waarmee je in contact kunt zijn.
Word bewust hiervan.

Chakra's - energie Licht poorten

Ons energiesysteem bestaat ook uit chakra's*.
De chakra's voeden de kleinere chakra's en het meridiaan systeem. Het energiesysteem voedt het lichaam.
* Een chakra is een onderdeel van het energiesysteem (Energiesysteem: het lichtwezen wie we zijn). De chakra's, met andere woorden: de poorten/bewustzijnsgebieden in de Nieuwetijd staan los van allerlei betekenissen, misvattingen, manipulatie, kleuren die vanuit de 'oude tijden' eraan gekoppeld zijn.
Chakra's is de Nieuwetijd dragen het vermogen in zich om ons Licht steeds meer door te laten en te integreren met het fysieke lichaam.
Een giga bewustzijnsontwikkeling waardoor we groeien van mens op aarde naar 'kosmisch' mens op aarde. (Een engel op aarde zijn).

Ieder chakra heeft een bepaalde kracht, bewustzijnsgebied, frequentie en wijsheid. Ieder chakra voorziet het fysieke lichaam van energie.
Hoe beter de chakra's doorstromen hoe meer lichamelijke gezondheid je ervaart.
Chakra’s zijn energiecentra die in verbinding staan met het fysieke –en energetische lichaam.
Het lichaam kent vele honderden kleine chakra’s en 13 hoofdchakra's. De levenskracht, licht wordt via de chakra's doorgegeven en verdeeld in het fysieke lichaam.

De chakra’s zijn als t ware de organen van het energetische lichaam, ze verrichten heel veel werk!
Elk chakra correspondeert met een ander deel van het fysieke lichaam, vandaar dat een onevenwichtigheid in een van de chakra’s kan leiden tot lichamelijk onbehagen en omgekeerd kan een zware fysieke belasting  leiden tot een disbalans in de chakra’s.
De energie van ieder chakra strekt zich bovendien nog een stuk buiten het zichtbare stoffelijke lichaam uit, tot in de aura en verder.

Bewustzijnsgebied - lichtpoorten

Chakra's zijn altijd in beweging in een soort spiraal, cirkel of worden gezien als een poort/deur die energie door kan laten stromen.
Ze hebben een eigen bewustzijnsgebied, met een eigen programma van bijvoorbeeld: vertrouwen, overleven, veiligheid, liefdeskracht, verbinding, relaties etc.
Het zijn zenders zowel als ontvangers van informatie. Ze ontvangen kosmische- en aarde energie en geven deze door aan het lichaam. Ze zijn verbonden met verleden, heden en toekomst.

Balans - disbalans

Soms ervaar je een disbalans en vóel je gewoon dat er iets niet klopt. Je bent snel geprikkeld of je kan je draai niet vinden. Het is dan de moeite waard om dieper in jezelf te kijken, want wellicht is één van je dertien chakra’s uit balans. Je kunt zelf leren je chakrasysteem te zuiveren en balanceren.
Meditatie - visualisatie - intentie is onder andere een mooie methode hiervoor.
Meer weten over de nieuwetijd chakra's: lees de brief 'nieuwetijd chakra's' en 'de nieuwetijd'
Riki

Soleil Creativiteit en Bewustwording