De nieuwetijd

Wat betekent ' een nieuwe tijd'?

Rond het jaar 2000 heeft zich een nieuw tijdperk ingezet: het Aquariustijdperk: het intuïtie tijdperk.
Dit houdt in dat we astrologisch gezien van het Vissen- naar 'Waterman' gegaan zijn: het Aquariustijdperk.

Deze universele veranderingen zorgen ervoor dat de  energetische frequenties van de aarde verhoogd worden.
Wetenschappelijk reeds aangetoond. De zgn. Schumann frequenties van de aarde zijn verhoogd! Dit heeft direct invloed op de mens !
Hierdoor worden ook de trillingsfrequenties van de mens op een hoger niveau gebracht.

Trillingsfrequenties.

Een hoger niveau wil zeggen, hogere trilling frequenties, meer bewustzijn, meer Licht.
Wij mensen passen ons aan, omdat in ons een vermogen ligt om compleet en heel te zijn.
Ons fysieke en energielichaam passen zich aan.
Er zijn nieuwe chakra's tot ontwikkeling gekomen, 13 chakra's waardoor we in staat zijn meer Licht en Bewustzijn in te laten dalen, te aarden.

Hogere trillingsfrequenties, dus meer wijsheid, kennis, Licht en Liefde kunnen we toelaten en manifesteren.
Hierdoor worden de lagere trillingen in ons zoals angst, agressie, twijfel aangeraakt en kunnen we deze loslaten
in dit bijzondere proces van bewust wording.

Licht in de duisternis

Deze ontwikkeling maakt dat we 'wakker worden', we bewustworden dat er meer is tussen hemel en aarde.
We verliezen oude structuren en werkwijzen. Dit laatste zorgt ook voor chaos en verwarring.
Hoe meer Licht er is, hoe meer duisternis 'belicht wordt'.
Er is meer Licht en alle 'donkere zaken' worden meer zichtbaar.

Alles wat meer in het Licht komt kan uitgezuiverd en aangepakt worden.
Vooral van belang in deze Nieuwetijd dat we het vertrouwen niet verliezen en los blijven van alle angst die 'rond gestrooid' wordt.

De nieuwe tijd is een tijdperk van groeien van dualiteiten naar meer eenheid. Naar leven vanuit het 3de chakra: macht, wilskracht, controle
naar leven vanuit het 5de hartchakra: liefde en vergeving.

De nieuwetijd

  • eenheidsbewustzijn
  • inspiratie van binnenuit (wijsheid in jezelf vinden)
  • verhoging van de trillingsfrequenties
  • uitzuivering en loslaten
  • in contact komen met hogere dimensies
  • een hoger bewustzijn aarden
  • transformerende vermogens
  • zelfwerkzaamheid
  • uitbreiding van ons energiesysteem

De 13 chakra's en meer

Door zelfonderzoek, ont-spanning, door het energiesysteem te bestuderen verkrijg je inzicht.
Af en toe betekent dit een duik in het verleden maken om te ontdekken wat je allemaal hebt meegemaakt.
Niet om te analyseren, maar om het bewust te voelen, aandacht te geven dat het er mag zijn, te transformeren  om opnieuw vertrouwd te raken met vergeten delen van jezelf.
Hierdoor ontdek je je eigen gevoeligheid weer, je gaven en talenten.... je vermogen om te zien/weten, te transformeren.

Hierbij geeft het kennis hebben van het energiesysteem veel voordelen.
Want de nieuwetijd chakra's zijn de 'poorten' waardoor je toegang hebt tot de hogere bewustzijnsgebieden.
Zij geven de kracht van het bewustzijn door naar het lichaam.
Het fysieke lichaam wordt dus gevoed met de energie uit je bewustzijn, met energie uit de chakra's.

'Een gezonde geest, een gezond lichaam' kan vertaald worden naar 'een hoog bewustzijn, een gezond lichaam'.

Soleil biedt verschillende workshops en cursussen aan over de nieuwetijdchakra's en energetisch 'werk'

april 2017 - riki.nl

Soleil Creativiteit en Bewustwording