Een tijd van veranderingen

Moed houden en Vertrouwen hebben is de boodschap

Eenwording

Vertrouw steeds op je intuitie, zodat je op het juiste moment daar bent waar het veilig is en je nodig bent.
Gebruik je geestkracht en hart- intentie:
"Ik ben dankbaar, dat ik en mijn dierbaren de hoogst mogelijke veiligheid en bescherming genieten''.

De gigantische transformatie van de aarde, natuur, elementalen, dieren en bewoners van de aarde, zorgt dat we uitgedaagd worden te groeien en ontwikkelen naar een Hoger Plan.

De bewuste mens, jij dus, maakt een voorsprong hierin, een grote voorsprong, waardoor jij kan begeleiden in dit proces.
Ook de aarde helpt, de aarde onthult.
Bijvoorbeeld in de vorm van steeds meer hoogfrequente edelstenen. Edelstenen en kristallen, die ondersteunen om te 'reizen' 'bewust te worden' 'balanceren'.
Planten, bloemen, edelstenen helpen met de uitzuivering, waardoor frequenties verhogen. 
Wanneer frequenties verhogen kan er meer Licht, Liefde en Vrijheid geïntegreerd worden.
Trillingen verhogen waardoor je meer in contact komt met jouw Licht, multidimensionaal weten/ inzicht in het grote geheel.

Herinneren

Nodig is dat je weer herinnert, dat je juist nu, in deze transformatie-tijd gekozen hebt op aarde te zijn. Dat jij het aankan en het verschil maakt !
Dat er in jou een diep weten, vertrouwen en moed aanwezig is.

Ga dus in vertrouwen, in je taak, je kosmische universele taak staan. En weet dat je het aankan..... dan... kan stap voor stap, de weg voor jou verder onthuld worden.
Samen met onder andere de aarde, geef je de weg vorm naar de Nieuwetijd.
Vervolg je de reis naar hogere frequenties en waarheid.


Intuïtief

Ervaar de liefdevolle zetjes en duwtjes van je innerlijke zielenwijsheid. Zet deze wijsheid-richting om in actie.
Laat je niet misleiden, versluieren door irritatie, boosheid, haatgedachten, dualiteiten van en naar je omgeving.
Beheers je 'licht'-gedachten en concentreer je kracht (geestkracht). Laat je niet kaderen door nieuws, kranten, personen.
Wees regelmatig stil en zuiver je energiesysteem. Grond jezelf in de Nieuwe aarde.
 

Creëer je persoonlijk vijf dimensionale omgeving.
Leer je te concentreren op de hoogste en beste eigenschappen van jezelf + de mensen en omstandigheden binnen je omgeving. 
Ga staan, neem je plaats in, houdt moed, wees het voorbeeld, een lichtbaken, een richting voor je omgeving.
Het is een tijd van verandering, een groei naar eenheid......
Bedenk, besef en wees ook dankbaar wat een mooi en bijzonder avontuur we beleven op de prachtige aarde.
In het veld van pure zuivere goddelijke eenheidsbewustzijn in het hier en nu, zijn we allen een.

SoleilBrief juni 2022

Soleil Creativiteit en Bewustwording