Lichtfrequenties & gronden

Vertrouwen houden in de toekomst is prima.
Echter nu al in de toekomst zijn om het hier en nu te vermijden is minder.
Het is nodig voor ons allemaal en ook voor jou dat je je plaats op aarde inneemt voor 100% nu.
Als jij je plaats op aarde inneemt kan je ook beter onderscheid maken tussen jouw energie en die van een ander.

Als je moeite hebt met onderscheid maken tussen jou en de ander ben je geneigd jouw wil met die van anderen te verwarren.
Dit kan samengaan met een sterke  focus op de behoefte van andere mensen.
Je raakt jezelf een stukje kwijt.

Positieve intentie
Visualiseer voor je gaat slapen in de nabeschouwing van de dag een positieve manifestatie voor de negatieve situaties in je leven en houdt dan even je focus en intentie op dat visioen gericht.
Besef dat je intenties de brandstof voor je dromen en wensen zijn en weet dat je veilig bent in het hier en nu hier op aarde.

Energiesysteem
Je dromen zullen op het juiste moment zich manifesteren, wanneer je in je geopend hartchakra gecentreerd geaard blijft en zuiver in doen bent.
Het energiesysteem, het chakrasysteem heeft zowel een aantrekkende als uitstralende kracht.
Hoe meer en hogere frequenties je kunt integreren in de chakra's hoe volmaakter deze draaien om zo een grotere Lichtkracht via je lichaam de wereld in te sturen. En steeds is hierbij aarding nodig.

Dus...
Hoe beter je geaard bent, hoe meer je jouw Licht -frequenties uitstraalt in je omgeving en op aarde. En dat is nodig in deze tijd.
Neem je verantwoording, aanvaard je prachtige Licht en ga in vertrouwen in je eigenruimte staan -geaard ‘zijn’ .

Beantwoording van enkele vragen: 

Wanneer ben je het beste goed geaard?

 • Als je bent afgestemd op het leven hier op aarde
 • Aanwezig bent in het hier en nu
 • Los van een overmatige druk van iets uit het verleden of hoe de toekomst moet zijn
 • Los van  in dagdromen te glijden en of erin te verdwijnen
 • Dit moment van het leven op aarde accepteren
 • Uiteraard kun je verbetering streven, echter het nu aanvaarden
   

Wanneer ben je minder of slecht geaard?

 • Minder of niet aanwezig in het hier en nu.
 • Ontsnappen aan de werkelijkheid wat er in dit leven speelt
 • Leven in de toekomst... dan zal het beter zijn
 • Vluchten in spiritualiteit (verlost van aardse problemen?)
 • Bepaalde emoties niet willen voelen (omdat ze moeilijk zijn of omdat je er bang voor bent)
 • Religieuze overtuigingen kunnen je tegenhouden om volledig in het leven te staan
 • Vele verhuizingen kunnen als oorzaak zijn dat je minder geaard bent
 • Ervaringen in je jeugd. Terugtrekken in je eigen ‘droom’ wereldje
 • Oorzaak in vorige levens. Ervaringen vóór dit leven.
 • Weerstand en tegenzin om te aarden
 • Niet in je prachtige Licht durven te staan

Wat zijn voorbeelden om je aarding te verbeteren?

 • Jezelf voornemen en stimuleren om beter te aarden
 • Je aandacht hierop richten
 • Aandacht geven aan je ademhaling, dieper doorademen
 • Voorstelling (visualisatie)oefeningen
 • Bewustwording van je overtuigingen, conflicten. Transformeren van je angsten
 • In de natuur zijn
 • Zie ook ‘fysiek en energetisch gronden’ onder de nieuwsbrieven
  riki.nl

Soleil Creativiteit en Bewustwording