De ziel.

De ziel kiest ervoor om te incarneren t.b.v.

  • Ervaringen.
  • Groei.
  • Kwaliteiten ontwikkelen.
  • Het grote geheel.

Voor de ziel is en betekent het lichaam: aarden. Met andere woorden een mogelijkheid te aarden.

Het lichaam be-zielen ! Via het lichaam kan de ziel zich tot uitdrukking brengen hier op aarde. Het is dus een belangrijk gegeven om lichaams- en emotioneel bewust te zijn. Nodig is om contact hebben met je lijf, je fysieke lichaam, je emoties om de seintjes, de taal van je lichaam te leren verstaan.

 

Ervaringen opdoen.

Een ziel (godsvonk) wil graag ervaringen opdoen. Maar het kan ook zo zijn dat de ziel een grote taak op zich genomen heeft om bijv.

  • Een voorbeeld te zijn.
  • Nieuwe manier van leven, van ‘kijken naar’ aan de kaak te stellen.
  • Te zijn.
  • Licht te brengen door het ‘zijn’.
  • Zich te giga onderscheiden waardoor nieuwe inzichten voor anderen mogelijk worden. En dit alles ten behoeve van de ervaring voor zichzelf en voor hulp t.b.v. het grote geheel !!!

Incarneren

Stel voor: De ziel die wil gaan incarneren wordt aangetrokken qua energie tot de toekomstige ouders. Deze aantrekkingskracht maakt een ‘ energetische verbindingslijn’.
De ziel samen met helpers, beschermengelen, lichtwezens besluiten wie de ouders kunnen en mogen zijn.
Ouders en omgeving wordt gekozen afhankelijk van het incarnatie doel/opdracht.

 

Zwangerschap -energetisch

Vanuit de ziel (hogere trillingsfrequenties), vanuit het Lichtwezen dat de baby-being is, daalt energie in de bevruchte eicel. Vanuit de hogeretrillingfrequenties (waarin alles al aanwezig is) vormt zich de foetus. Ontwikkeling van hogere naar lagere chakra’s.

‘Er wordt gezegd’ dat vanaf maand 4 de ziel steeds meer in de baarmoeder is, maar nog steeds het vermogen heeft terug te gaan naar de oorsprong. Vanuit ‘het zijn’ is de ontwikkeling van de Hogere chakra’s naar  chakra 1 en krijgt de baby-being vorm: mens-zijn. De laatste maanden in de baarmoeder ligt de nadruk op ontwikkeling van het 1ste chakra, omdat chakra 1 werkzaam is op manifestatie, de vorm, het lichaam.

Vanaf de geboorte is het andersom.
De 1ste jaren de ontwikkeling van het 1ste chakra en dan 2, 3 etc.
Dit betekent niet dat de andere chakra’s zich niet ontwikkelen. Het wil zeggen dat de nadruk op een bepaald chakra-gebied ligt. 

 

Onderscheidend zijn.

Dus de ziel met zijn/haar opdracht heeft een lichaam gekregen, waardoor hij/zij de opdracht kan gaan waarmaken. In deze Nieuwetijd worden er kinderen geboren met een bijzonder doel.
In de Nieuwetijd, een tijdperk van groeien naar eenheid bewustzijn, komen en zijn er kinderen met onderscheidende, vernieuwende opdrachten…… die de wereld op zijn kop kunnen zetten.

Het ‘oude’ wordt losgelaten. Oude overtuigingen, oude patronen, geloof structuren. Oude vaste patronen van ‘dit is een man’, ‘dit is een vrouw’. Mannen doen dit….. vrouwen doen dat…… Een man mag niet….. een vrouw mag niet…… etc etc.

 

Een samengaan van mannelijke en vrouwelijke energie in jezelf.

De Nieuwetijd, man -vrouwzijn in balans, in harmonie, het vinden van het mannelijke en vrouwelijke in jezelf. Er zijn kinderen/volwassenen die hebben ervoor gekozen om deze ‘overgang’ van dualiteit naar eenheid zichtbaar te maken. Aandacht te geven om beide energieen in onszelf samen te brengen. 

Transgender.
Hermafrodiet.
Man en vrouw voelen – geen keuze kunnen/willen maken. 

Zij zijn prachtige nieuwetijdse voorbeelden. Zeker niet een gemakkelijke weg, wel een ‘vernieuwende onderscheidende weg. Met liefdevolle hulp en begeleiding van ouders, omgeving, van ons, die zonder oordeel en veroordeel aanvaarden wie iemand in essentie is, is het een heel bijzondere, onderscheidende en begaanbare weg !

Energie (gedicht)

Er huist een man en vrouw in iedereen
Veelal heb je van ‘huis uit’ meegekregen:……
…..dit staat voor een man en dat voor een vrouw
….dit mag wel en dat kan niet !!
Maar……
Wat is voor jou mannelijke energie?
Wat is voor jou vrouwelijke energie?
Welke energie heb je je het meest eigen gemaakt?
Mogen beide energieen er zijn?

Vanuit het hart je mannelijke energie laten stromen
zorgt voor een mooie zachte ‘doe’ kracht
vanuit het hart je vrouwelijke energie laten stromen
zorgt voor het ontvangende intuitieve zijn

Verwelkom beide en laat ze
als yin en yang samen stromen

riki.nl