Nieuwsbrief Christina von Dreien

Om te delen..... juist nu
Juist in deze tijd heb ik behoefte om een nieuwsbrief te schrijven aan jullie die meehelpen positief te blijven en vertrouwen uit te stralen.
Ik kwam de brief van Christina tegen en bedacht en zie dat hierin precies staat wat ik ook graag wil vertellen.
Dat heeft me doen besluiten deze brief extra te versturen in deze maand maart.
Dus onderstaand de Nieuwsbrief van Christina von Dreien maart 2022 

"Juist als er ongelooflijk veel gebeurt in zo’n korte tijd, is het belangrijk dat je je er van bewust wordt, waar je je energie in stopt.
Er zijn omstandigheden, die we veranderen kunnen.
Maar er zijn ook omstandigheden die we in het heden niet meteen kunnen veranderen.
Als we te veel tijd besteden aan omstandigheden die we nu in het heden niet kunnen veranderen, eet dat onze energie op.
Als we ons echter vooral bezighouden met de dingen, die we nu in het heden wél kunnen veranderen, helpt dat ons om onze trilling te behouden.

Loslaten wat je niet kunt veranderen, je vooral focussen op wat je wel kunt veranderen, en altijd om goddelijke inspiratie vragen bij alles."

Alles begint met ons bewustzijn

De mensen die het lukt, om ondanks alle omstandigheden uit de angst te blijven, kunnen het licht vasthouden. Dit doen we automatisch wanneer we ons goed voelen en iets goeds voor anderen doen. Wanneer we iets met een hoge trilling doen.

Alles wat we doen heeft een trilling. De frequentie en kwaliteit van deze trilling hangt af van de intentie waarmee we iets doen.
Alles begint dus met ons bewustzijn.
Alleen, wanneer we naar onszelf te kijken en reflecteren, kunnen we vaststellen, met welke energie we iets doen. Ofwel dat wat we dan waarnemen bevalt ons, ofwel we kunnen het veranderen.

We kunnen ons bewustzijn ten goede veranderen en dat maakt deel uit van het proces van ontwaken, en hoe meer we ontwaken, des te meer zijn we ons bewust zijn van wie we werkelijk zijn.
Wat we werkelijk zijn kan niet verdwijnen. Deze essentie is er altijd al geweest en zal eeuwig blijven. Maar de lagen van overtuigingen en geloof die we hebben, kunnen ertoe leiden, dat we het niet meer voelen.

Ontwaken is een proces. In de regel (er zijn ook uitzonderingen) gebeurt dit niet van de ene op de andere dag. Het gebeurt stap voor stap. En dat is goed zo, want als ons bewustzijn zich uitbreidt, verandert ook onze energie, en ons fysieke lichaam moet in staat zijn om de toegenomen energie vast te kunnen houden.
Als we dus stap voor stap wakker worden, kan ons lichaam zich daar beter op instellen. Ook ons fysieke lichaam heeft zijn eigen bewustzijn, en merkt wanneer we ons bewustzijn veranderen.

Als we ons bewustzijn uitbreiden en onze trilling verhogen, dan houden we het licht op aarde vast. Dit licht behouden is iets, wat we als fysieke mensen hier op aarde moeten doen.
We hebben natuurlijk ook hulp van ons spirituele team, van andere lichtwezens en van de positieve buitenaardsen; en het Christusbewustzijn, dat al onvoorwaardelijke liefde is, is zeer nauw met ons allemaal verbonden en in het energieveld van de aarde.
Het kan ons echter alleen bereiken, als we ons ervoor openstellen. Ons hart openen.

Als we al deze wezens om hulp vragen, kunnen ze ons zelfs nog meer helpen. Ze kunnen ons echter niet zomaar alle moeilijk dingen vóór ons oplossen. Alles is ons eigen proces en zij kunnen ons in dit proces ondersteunen.
Ze kunnen ook positieve energieën uitzenden, die ons helpen.
Maar de manier waarop we het licht op een fysieke manier kunnen verankeren, is iets dat alleen wij kunnen doen, omdat we een fysiek lichaam hebben en hier zijn.

Er zijn dus dingen, die we alleen op een bepaalde manier kunnen doen, als we een fysiek lichaam hebben.
Dit zou niet mogelijk zijn als we bijvoorbeeld als fijnstoffelijke energie op aarde zouden zijn. En precies ook daarom is het geen toeval, dat we nu hier fysiek geïncarneerd zijn.
Daar zijn veel redenen voor, niet slechts één. Voor iedereen zijn deze redenen anders, want iedereen heeft zijn eigen doel, waarom hij hier geïncarneerd is.

En ook degenen die hier zijn geïncarneerd, de mensen, de dieren, de aarde, die willen helpen om het bewustzijn te verhogen, ze hebben allemaal verschillende manieren, hoe ze dat in deze incarnatie doen. Overal op aarde zijn er van deze lichtpunten.
Natuurlijk weet niemand van ons precies wat er gaat gebeuren en hoe het zal allemaal verlopen. En toch is het belangrijk, dat we het beste maken van deze en iedere situatie, waar we in terechtkomen.
En dat we eenvoudigweg niet het vertrouwen verliezen. Want naast de Liefde en Hartenergie mogen we de ongelooflijke kracht van onze gedachten en gevoelens niet vergeten.
Christina von Dreien''

Soleil Creativiteit en Bewustwording