Privacybeleid

Persoonsgegevens die wij verwerken
Soleil verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij bewaren:
- E-mailadres
- Voor- en achternaam

Waarom we gegevens nodig hebben
Soleil verwerkt uw persoonsgegevens, die U op de website invult, voor de volgende doelen:

- Het maken van een bevestiging en factuur voor de ingeschreven cursus/workshop
- het maken van een certificaat/diploma
- Verzenden van onze nieuwsbrief (de mogelijkheid om uit te schrijven vind u onderaan elke nieuwsbrief)
- U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten
- data van nog te volgen/gevolgde cursussen/workshops

Soleil verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor de SNRO (beroepsvereniging nascholing).

Hoe lang we gegevens bewaren
Soleil zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld met een maximum termijn van 5 jaar

Delen met anderen
Soleil verkoopt uw gegevens 
niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Soleil blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek
Soleil gebruikt enkel functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Soleil gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Beveiliging
Soleil neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@riki.nl

Soleil Creativiteit en Bewustwording