Intentie – gedachtenkrachten.

Je creëert elk moment je eigen toekomst door energieën van je gedachten, intenties, woorden en je daden.
Richt je op wat goed is in je wereld.
Je stopt namelijk energie in alles waaraan je denkt, of dat nu positief of negatief is, en daardoor breng je meer van datzelfde in je leven.
 

Wet van trilling

Alles in het universum is in beweging, ongeacht of het vast, vloeibaar of gas is. Alle dingen bewegen, trillen en verplaatsen zich in ronde patronen.
Ieder ding dat bestaat is te herkennen aan zijn eigen unieke trillingsfrequentie. Een frequentie is het aantal regelmatig terugkerende oscillaties, trillingen of golven per tijdseenheid. Alles heeft een uniek trillingspatroon.

De verschillen tussen materie en energie worden voornamelijk verklaard door de verschillen in deze trillingsbewegingen. Fenomenen als licht, hitte, magnetisme, elektriciteit en geluid zijn vormen van trillingsbeweging, net zoals bomen, tafels, bloemen en dieren.

Als dingen zeer langzaam trillen, horen we geen geluid.
Fysieke objecten trillen het langzaamst, daarom kunnen we geen geluiden uit hen horen voortkomen. Als de trilling  wordt verhoogd, beginnen we lagere tonen te horen. Verdere toename van trilling laat ons hogere tonen horen, net als wanneer we de oplopende toetsen  van een piano aanslaan. Als de trillingen nog verder toenemen naar een hogere frequentie, kunnen we het geluid wellicht niet meer horen, omdat het zich verplaatst heeft voorbij ons vermogen om de frequentie te registreren.

Het vermogen om kleur te zien.

Ons vermogen om kleur te zien. We hebben een gave tot het zien van die kleuren die in het Lichtspectrum –de regenboog- besloten liggen. Onze eerste waarneming van kleur is van donker rood. Naarmate de trillingen toenemen, wordt het rood helderder en verandert vervolgens in oranje en dan in geel, groen, blauw, indigo en violet.
Violet trilt omhoog naar ultraviolet, waar we de kleur niet langer kunnen zien, net zoals we geen  infrarood kunnen waarnemen met het blote oog.

Gedachten krachten

Dezelfde beginselen die van toepassing zijn op de fysieke wereld, zijn ook op ons van toepassing, en op onze gedachten, gevoelens, verlangens en wil.
We hebben ieder ons eigen unieke geluid en dat perfecte geluid is wie we werkelijk zijn. Als we lang genoeg stil zouden kunnen worden om ons met dit geluid te verbinden, zouden we ons ware volmaakte zelf ontdekken.

Onrust

Verstoringen in ons leven, onze levensstijl, tv, radio, mensen en lawaai in het algemeen helpen ons alle af te houden van het horen van dat perfecte geluid in ons, en van het worden ervan.
Vele trillingsfrequenties in de wereld doen hun best te wedijveren met onze mentale en emotionele gesteldheid en deze te verstoren, wat ons belet te verbinden met de volmaaktheid die ons ligt te sluimeren.

Onze gedachten, emoties en onze wil zenden trillingen uit in het universum. Iedere gedachten of mentale gesteldheid heeft een overeenkomstige trillingssnelheid –of wijze.
Onze basisstijl (trilling) is van belang, omdat iedere keuze een trilling schept die uitgaat naar het collectieve bewustzijn en die helpt om de trilling van de aarde te verhogen of te verlagen.

Het effect

Trillingen beïnvloeden  dus niet alleen onszelf, ze hebben ook effect op de mensen om ons heen. Hoge of lage trillingen kunnen in anderen resoneren en soortgelijke trillingen opwekken.
Als we gedachten van nijd, kritiek, haat of jalousie uitzenden, dan worden dezelfde gedachtevormen gewekt en teruggestuurd door anderen.
Het  is dus belangrijk dat we ernaar streven eerlijk en behulpzaam en positief te blijven. Ons doel is onze trillingen zo positief en hoog mogelijk te houden.

Dit betekent dat we iemand anders ‘ negatieve houding beter niet kunnen laten doordringen (eigen maken) in onze gevoelens of mentale gesteldheid. Een van de manieren om dit te bewerkstelligen is door te leren niet over-betrokken te raken in de problemen van anderen.
We kunnen zorgvuldig luisteren, empatisch zijn,  doelen bepalen voor de oplossing van problemen en assisteren/begeleiden bij het plannen ten behoeve van goede resultaten.
Voorkomen dat we meelijden, de lagere trillingen die door anderen worden uitgezonden, gaan overnemen is niet de juiste manier voor een positief effect.

Groei

De wet van trilling helpt om ons op ieder moment van de dag in contact te komen met onze gevoelens. Aangezien iedere  gedachte, ieder woord, gevoel en gedrag  op zijn eigen frequentie  verblijft, moeten we leren observeren hoe we ons voelen, gedrag en houdingen kiezen die ons louter helpen groeien.
Blijf in Licht, Liefde in die mooie hogere trillingfrequenties. Want:

HOGERE  TRILLINGEN  VERTEREN  EN TRANSFORMEREN  LAGERE  TRILLINGEN, vandaar dat
LIEFDE EN LICHT OVERWINNEN ALLES ! !

“Waak over je gedachten, straks worden ze woorden
Waak over je woorden, straks worden ze daden
Waak over je daden, straks worden ze je gewoonten
Waak over je gewoonten, straks worden ze je karakter
Waak over je karakter, straks wordt het je bestemming”

riki.nl