Transformation.. Energy ..Healing... Wat?

Wat is Transformation Healing en wat is Transformation & Energy?
Het is een verzamelnaam van nieuwetijds begeleiden in 'ZIJNsenergie'.
Leren afstemmen op je kosmische hart. Vanuit deze frequentie weet je op een hoog niveau van waarheid intuïtief wat in alle vrijheid gedaan, gezegd en/of 'aangeboden' mag en kan worden in het begeleiden. Met onvoorwaardelijke liefdevolle aandacht raak je de ander, die alles in zich draagt en vanuit zichzelf kan herstellen.
Soleil Transformation Healing en Transformation Energy onderscheidt zich van bijv. reiki en andere benaderingen. Want er zijn geen protocollen, geen inwijdingen, geen stellen van diagnoses. En 'niets' van en/of via de 'begeleider zelf' wordt bewust doorgegeven. 

In deze afstemming verblijf je in het liefde, licht en eenheidsveld van energie. Het Hoogste Bewustzijn, wat overal en in alles aanwezig is. We zijn er zelf deel van, deel van het hoogst goddelijke dimensie. Sommigen noemen dit God, Shiva, Allah, het Al enz.

  • Deze energie heeft een hoogste trilling en weet precies wat nodig is en mag !
    Door af te stemmen op je kosmische hart, ben je in contact met het 'veld'.
    En straal je dit uit naar je ‘omgeving’. De ander weet daardoor hoe weer in balans te komen met de natuurlijke stroom van eigen energie.
  • In contact met het 'veld' dat in alles aanwezig is, kunnen we heel makkelijk synchroniseren. Balans en harmonie zoals de Natuur het in perfecte orde gemaakt heeft en wat de zuivere bedoeling is.
  • Nieuwetijd: We leren te ‘’zijn” in liefdevolle aandacht en vrijheid.

Healing

Healing: Alles is energie. Bij verstoringen of blokkades van energie kunnen er op verschillende plekken ophopingen of tekorten van energie ontstaan, die zich kunnen manifesteren als lichamelijke, emotionele en/of mentale klachten.
De term Healing komt het uit Engels, en betekent heling, genezen/heel maken en heel worden. Transformatie, balans van lichaam, ziel en geest.

Tijdens de 4 daagse cursus maak je uitgebreid kennis en oefen je in de verticale afstemming van
''zijn''. Je ervaart deze manier van Nieuwetijds begeleiden in 'zijn'. Soleil Transformation Healing & Energy staat voor een staat van 'zijn'. Hierin zit de zuiverheid, de transparantie.

Soleil Creativiteit en Bewustwording