Wat is Transformation Healing en wat is Transformation & Energy?
Het is een verzamelnaam van nieuwetijds begeleiden in 'ZIJNsenergie'.
Leren afstemmen op je kosmische hart. Vanuit deze frequentie weet je op een hoog niveau van waarheid intuïtief wat in alle vrijheid gedaan, gezegd en/of 'aangeboden' mag en kan worden in het begeleiden. Met onvoorwaardelijke liefdevolle aandacht raak je de ander, die alles in zich draagt en vanuit zichzelf kan herstellen.
Soleil Transformation Healing en Transformation Energy onderscheidt zich van bijv. reiki en andere benaderingen. Want er zijn geen protocollen, geen inwijdingen, geen stellen van diagnoses. En 'niets' van en/of via de 'begeleider zelf' wordt bewust doorgegeven. 

In deze afstemming verblijf je in het liefde, licht en eenheidsveld van energie. Het Hoogste Bewustzijn, wat overal en in alles aanwezig is. We zijn er zelf deel van, deel van het hoogst goddelijke dimensie. Sommigen noemen dit God, Shiva, Allah, het Al enz.

Healing

Healing: Alles is energie. Bij verstoringen of blokkades van energie kunnen er op verschillende plekken ophopingen of tekorten van energie ontstaan, die zich kunnen manifesteren als lichamelijke, emotionele en/of mentale klachten.
De term Healing komt het uit Engels, en betekent heling, genezen/heel maken en heel worden. Transformatie, balans van lichaam, ziel en geest.

Tijdens de 4 daagse cursus maak je uitgebreid kennis en oefen je in de verticale afstemming van
''zijn''. Je ervaart deze manier van Nieuwetijds begeleiden in 'zijn'. Soleil Transformation Healing & Energy staat voor een staat van 'zijn'. Hierin zit de zuiverheid, de transparantie.

Nieuwsbrief.
Vandaag 25 oktober 2020 deel ik een droom met jullie.

....ik sta in een lift en zie dat er een keuze is om naar een bepaalde verdieping te gaan.
Ik weet niet waar die verdiepingen voor staan, dus kies geheel intuïtief, terwijl ik wel  voel dat de knoppen in de lift resoneren met frequenties van betreffende verdiepingen.

Ik kies voor de knop waarop het nummer 1 staat en besef tegelijkertijd dat het maar een korte lift-reis wordt. Maar voor nu is het de enige juiste keuzeknop.
De lift komt in beweging en stopt op etage 1.
De liftdeuren openen zich en ik orienteer me  en wordt bewust dat ik ben beland op een prachtige aarde.
Wat een schoonheid, weidsheid, natuur-liefde ervaar ik....overweldigend.

Ontvang indrukken van de schoonheid, prachtige plaatsen op de aarde. Ze wisselen elkaar af, meren, bossen, luchten, zeeen, bergen........het maakt me ZO enorm blij om hier te zijn.
Mijn hart gaat ver open en geniet, kijk voel, neem waar.

Kangaroo
Heel vaag komen er vanuit de diepte gedachten bij me op 'de aarde is aan het vergaan'  'het einde is nabij' ....het voelt als angst gekoppeld aan schuld en machteloosheid ook..... woorden als inprentingen.
Het maakt me verdrietig.
Terwijl ik dit ervaar zie ik een dier naar me toe komen.
een prachtige liefdevolle kangaroo.
Hij vraagt dat ik met hem mee ga..... hij wil me iets laten zien.

Ik ga mee en voordat ik t besef brengt hij me in enkele sprongen op een plaats in het universum en kijken we naar een LICHT-WEG met 'kopieen' van de aarde.
Ik zie meerdere aardes tegelijkertijd....... in de licht-weg....

Telepathisch
word ik bewust dat de aarde een prachtige reis aan t maken is, in heelheid, in schoonheid en Liefde. De aarde is omringd met helpers, mensen, sterren en lichtwezens. Samen op weg naar de 5e en hogere dimensies.
Zo bijzonder, zo groots.... woorden schieten tekort.

Probeer er woorden voor te vinden:
Ik zie de aarde alsof het zich vermenigvuldigd heeft, maar het voelt meer als blauwdrukken van de aarde in dimensies van verschillende frequenties.
Meerdere aardes in het zelfde moment in een weg van Licht.

De aarde(n) en bewoners zitten in dezelfde Licht-weg...het verschil zit in de frequenties. Alles tegelijktijd .... op hetzelfde moment...

Het voelt dat deze dimensies mogelijkheiden in zich dragen.
Plaatsen waar angst, vervuiling, machtmisbruik omgezet mag worden naar bijv. liefde voor zichzelf, voor anderen en de aarde.
Los van strijd.

Een reis in de reeds gevormde LichtWeg naar de 5de dimensie 
De droom verklaart mij de onmetelijke mogelijkheden.
De droom vertelt me dat we in vertrouwen, in liefde nu deze reis maken 

Velen van jullie zijn bewust en velen zijn LICHT. 
On-Licht kan en probeert binnen komen op lagere frequenties (irritatie-angst-kwaadheid-strijd-inprentingen -moeten- ego-strijd etc).
Hierdoor kan bewust wording van de nog reeds aanwezige lagere frequenties zijn, die getransformeerd mogen worden.
Maar het is vooral een uitdaging om in de grootheid van je Licht te gaat staan en je eigenliefde in  vertrouwen groter te maken.
Let op: laat je niet onzichtbaar en klein maken.
En laat  je vooral niet verleiden om in strijd met lagere frequenties aan te gaan.
Herken t. Als je het herkent dan kan je veranderen en aanpassen...... zo gemakkelijk ..dus..haha 

In de 3e en 4e dimensie op aarde geven dualiteiten de uitdagingen.
Juist nu is het nodig je licht groter maken (je frequenties verhogen) en de in de diepte nog aanwezige angsten van ongeloof, twijfel, machteloosheid en schuld te transformeren.
Kies steeds opnieuw voor liefde en waardering voor jezelf, hetzelfde voor de ander.
Laat strijd los (t is oud), kies voor andere opties en mogelijkheden. Je hebt een transformatie vermogen met hart-intentie.
LIEFDE is echt een hoge frequentie. Een frequentie van de 5de dimensie.

Innerlijke wijsheid
In het hart ligt de energie van oplossingen, geduld, vertrouwen. Hierin vindt je vermogens die je nu nog voor onmogelijk houdt.
In jezelf en niet buiten jezelf. Stap voor stap wordt het onthuld.

Besef.
Kies nu om op de 5 dimensionale aarde te zijn! 
Dit is mogelijk, want alles kan op het zelfde moment bestaan.
Maak het verschil.... 

Weet je nog? De 100ste aap.
Het magische omslagpunt..... de kracht van de meerderheid.... daarmee bereik je de rest ook. 


Reis mee met je voeten op de grond. Vanuit je hart ............ samen !
Spirituele betekenis Kangoeroe.
En je begrijpt dat na de droom er veel nieuwsgierigheid was naar de spirituele betekenis van de kangoeroe.
Ik lees:
De kangoeroe heeft een sterk verzorgend instinct. Hij leert je waarderen. Door zijn grote springkracht kan hij je helpen om over obstakels heen te springen en angsten te overwinnen om zodoende vrijheid te vinden.

Wauw,
dankbaar ben ik.
25 oktober 2020

Riki


Onderstaande woorden ter inspiratie t.b.v. het herinneren..........

Alles is energie

Je weet dat gedachten en woorden frequenties, trillingen, vibraties zijn.
Je weet dat vibraties van liefde negativiteit overwint.
Je weet dat deze verfijnde energie van Liefde door je heen gaat. Door je hele lichaam, door je cellen, je DNA, waardoor je gevoel van welzijn verhoogd

En jee....Wat worden we uitgedaagd alle verouderde gedachten en trilling patronen die niet langer ons welzijn dienen los te laten.
Bekijk levenservaringen door de filter van je hart en straal deze energie in en om je heen uit. 
Herinner je.... JIJ bent Liefde JIJ bent Licht.

Wat kan helpen...

Wat kan helpen: te denken aan een persoon, dier of iets waar je heel veel van houdt....Waar je hart zich wijd voor opent.
Laat deze liefdeskracht dan door je heen gaan, groter worden en nog groter....... straal deze liefdeskracht uit naar je omgeving en situaties die nu Liefde nodig hebben).

Straal deze Liefde uit de wereld in.
Dit helpt dat negatieve krachten minder invloed kunnen hebben.

Samen

SAMEN, zal deze Liefde en Licht energie alles beLICHTEN wat nog 'donker' en in dualiteiten is.
Herinner waarom je juist nu hebt gekozen hier op aarde te zijn: Jouw Licht, jouw Liefde is nodig.
Durf er in te gaan staan en te 'zijn' !

"waak over je gedachten, het worden je woorden
 waak over je woorden, het worden je daden
 waak over je daden, het wordt je leven"

Blij.. vertrouwen! 
okt 2023
Lieve groet, Riki


In deze brief vertel ik het belang van ''je eigen weg'' gaan'.
Het is een bijzondere tijd, waarin een time-out en energiewerk een mooie bijdrage leveren aan innerlijke rust.
Want het is zo voelbaar dat we worden uitgedaagd tijd te nemen voor onszelf om van binnenuit 'geleid' te worden.

Een onderscheidende eigen weg

Ga je 'onbewust' over in de energie van je omgeving?
Je kan je hierdoor angstig, verdrietig of gefrustreerd voelen. Of echt even de weg kwijt -en ongemotiveerd zijn. Niet meer weten waar je blij van wordt.
Daardoor kan je neigen te gaan doen wat anderen doen.....
vanuit het hoofd ...na-apen??
Of misschien ga je je terugtrekken? Aanpassen? Onzeker worden? Onzichtbaar maken? 

Hoe kom je in contact met jouw waarheid, jouw weg?

Onderstaand probeer ik richting te geven.
Want jouw waarheid is altijd anders, onderscheidend. Een eigen manier...uniek. Beter passend, meer jouw weg, een originele manier van werken, van doen en laten.

Energie waarnemen

We bestaan uit vele energielagen en die energie staat in contact met alle andere dimensies -binnen ons, buiten ons en tot in het oneindige (multidimensionaal).
Ons energieveld ondergaat tijdens ons leven veranderingen, want door alles wat we meemaken verandert het energieveld. Vandaar dat we uniek zijn, want door alles wat we meemaken zijn we de som van al onze ervaringen.
Ons energiestelsel ontwikkelt zich voortdurend in reactie op het leven, onze omgeving, de wereld en verder.

Niet iedereen neemt het energiesysteem bewust waar, toch weet je dat alles wat leeft een energielichaam heeft.
Energie is fijnstoffelijke informatie die wordt doorgegeven naar het lichaam (grond stoffelijk).
Door goed te leren luisteren naar de informatie uit het energiesysteem kun je weten wat goed voor je is. En de werkelijke oorzaak van eventuele fysieke, emotionele, mentale en spirituele klachten vinden. 

Door het energetisch waarnemen, het durven voelen, ontvang je informatie van de ziel. Informatie vanuit een wereld van onvoorwaardelijke liefde.
Hoe meer je naar je gevoel leert luisteren, hoe meer je de subtiele signalen van de intuitie begrijpt en hierop actie onderneemt.

De noodzaak van reiniging van je energie

Bij veel mensen is het energiesysteem jammer genoeg vervuild geraakt. En daardoor de informatie niet helder.

Inkeren in innerlijk contact maken. Samenvattend

 1. ademen in het hier en nu
 2. energetisch reinigen. Oefening: energie scheiden en verzamelen
 3. gronden (zie nieuwsbrief fysiek en energetisch gronden op de website)
 4. in contact met je hart - je ware zelf -je ziel
 5. je ''leeg'' maken - in overgave zijn
  Los van kaders, richting - en controle. Soms is de les die je mag leren dat je overtuigingen loslaat en de waarheid ziet voor wat ze is en niet zoals je graag zou willen dat ze was.
 6. intuitief vertrouwen ontwikkelen
 7. geduld dat de antwoorden tot je komen vandaag of de komende tijd
 8. actie eraan koppelen 

Kun je in overgave zijn in wat zich wil aandienen?
Oefen en vertrouw op je intuïtie. Dat is hierbij de kunst die je leert.
Oefening baart kunst!

Riki Soleilbrief augustus 23

Wetenschappelijk onderzoek door Elaine Aron

Elaine N. Aron is een Amerikaanse klinisch onderzoekspsycholoog en auteur. Zij was het die de term ‘hooggevoeligheid’ bedacht en er bekendheid aan gaf. Zij deed belangwekkend onderzoek waarop anderen voortborduren.
Door middel van tests onder zuigelingen, kinderen en volwassenen, door middel van gesprekken met mensen die zichzelf meer dan gemiddeld gevoelig noemden kwam veel zinvolle informatie naar boven. Aron herlas de bestaande psychologische literatuur; langs die weg bekeek ze nauwkeurig welke begrippen duiden op dit fenomeen. Elaine Aron maakte van hooggevoeligheid haar levenswerk.

Een fijngevoelig energiesysteem

Steeds meer volwassenen en kinderen hebben een fijngevoelig energiesysteem.
Hoe bewuster je wordt, hoe gevoeliger je wordt, omdat bewustwordings processen zorgen dat je meer in contact komt met de waardevolle kwaliteit van gevoeligheid.
Het leven geeft prikkels en prikkels zijn nodig. Afsluiten voor prikkels is als het ware afsluiten voor het leven.
Je kunt zien, horen, voelen, ruiken, proeven. Via de zintuigen neem je waar, het zijn de zogenaamde zintuigelijke prikkels.
Bijv.: Landschappen zien, klanken horen, de natuur voelen, voeding proeven, de bloemen ruiken.
Je ontwikkelt deze zintuigen steeds meer om stoffelijk, maar ook fijnstoffelijk waar te nemen.
Fijnstoffelijk waarnemen is bijv.: Je voelt de sfeer in gebouwen, je neemt waar dat wat mensen uitstralen, wat kleuren in schilderijen doen etc.
Voedingsmiddelen, gedachten, stress, angst geven innerlijke prikkels.

Prikkel verwerking

Alle prikkels worden verwerkt door je zenuwstelsel. Zijn er en/of neem je veel stoffelijke-en fijnstoffelijke prikkels dan heeft dat uiteraard ook meer tijd nodig voor de verwerking.
Regelmatig kan het zijn dat door je gevoeligheid er mega veel prikkels bij je binnenkomen. Vooral in tijden

Er kan dan een zgn. energetische overbelasting ontstaan door de overweldigende hoeveelheid prikkels. Juist dan is vooral stilte, rust, ontspanning, gronden en reiniging voor je nodig.
De verwerking van deze prikkels heeft tijd nodig.
Vandaar ....dat je vooral ruimte voor jezelf nodig hebt.
Tijd en ruimte om de overdaad aan prikkels te verwerken.

Vrijheid creëren en trouw zijn aan jezelf. Wat kan je doen?

Tip voor je omgeving

Voel je als partner, gezinslid, vriend(in) niet afgewezen als je huisgenoot bijvoorbeeld wat eerder gaat slapen of alleen wil zijn. Het is niets persoonlijks !
Door op tijd afstand nemen kunnen hoog sensitieve mensen al die prikkels verwerken.
Juist die verwerking zorgt ervoor dat ze in de gave van het hoog sensitiviteit kunnen gaan staan.
Dat ze kunnen herstellen en weer goed innerlijk contact hebben.
Dit geeft ze rust en blijheid.
En.... heb je als omgeving er ook baat bij.

Riki

Een praktische dag

Vandaag gaan we de Haralijn Voetreflex ervaren. 
Wanneer de Haralijn in 1 lijn is en optimaal functioneert zijn we in goede gezondheid en ervaren wij een staat van welbevinden. Op 1 lijn brengen van het haraniveau betekent letterlijk beter in je energie, in je lijf, je basis komen.

De haralijn

De haralijn communiceert met onze intenties. Iedere verandering in intentie geeft een verschuiving in de positie en afstemming van de haralijn.
Wanneer de haralijn op 1 lijn is gebracht, stem je je af op je levensdoel.
Na een theoretisch gedeelte volgt een oefening om je haraniveau te ervaren.
We gaan verder met de vertaling van de Haralijn+punten op de voeten

Onderwerpen:

 • Een gezonde haralijn. Individuatie-punt, zielenzetel, tan tien, grondingspunt. Wezensster.
 • Functie van de haralijn en haralijn-punten
 • Disfunctie en bijbehorende klachten van de haralijn en haralijn-punten
 • Haraniveau voetenmassage leren en uitwisseling van doen/ervaren

Haralijn-voetreflex

Deze diepgaande behandeling kan ingezet worden bij hormonale klachten, depressie, rugklachten, na trauma's, na zwangerschap, tijdens de overgang, bij ziekte en herstel.
Vermoeidheidsklachten, slechte gronding, na operatie, na vliegreizen met tijdsverschil, burn-out, (hoog)gevoeligheid, uit het lood geslagen zijn of schokkende gebeurtenis.‘

Herstel, zuiveren, helen en opladen van de de Haralijn geeft het vermogen tot processen die aanzetten tot harmonie, balans, diep herstel en aarden.

Voor wie?

 • Als bij -en nascholing voor geïnteresseerden, massage -en therapeuten
 • Advies: affiniteit en al wat bekend zijn met voetenmassage

Informatie

Data 

 • Woensdag 22 mei 2024
 • Maandag 7 oktober 2024
 • Donderdag 20 februari 2025
 • Tijd: 10.00 tot 17.00 uur 

Groepsgrootte: 8 personen
Accreditatie: KTNO K10453, NVST, VBAG, VIV, CAT, VVET, BATC, FAGT, VNRT(6xvakgericht), GRO, CAT en LVNT
Investering: € 149,- inclusief reader, BTW, certificaat, koffie/thee/koek

7 oktober 2024

20 februari 2025

Is een cursus volgeboekt?

Regelmatig word mij gevraagd: Wat is Energiewerk?
Het draagt veel in zich, maar onderstaand een beknopte uitleg.

Energiewerk is een holistische geneeswijze.
Een complementaire zorg methode allereerst voor jezelf en vandaaruit in te zetten voor je omgeving, praktijk en of gezin.

Voor Hooggevoeligen eigenlijk een 'must' omdat het 'tools' geeft om meer in contact te zijn met je eigen wijsheid, je hart, ware zelf, je ziel.
En daar vind je wat je blij maakt, daar vind je vreugde en zingeving.

Energiewerk is je energiesysteem op alle niveaus ervaren en in harmonie brengen met je fysieke lichaam.
Het is gronden in het hier en nu, in de Nieuwetijd.
Het is je energielagen vrijmaken van ballast die er niet hoort, zodat het je lichaam optimaal kan voeden. Het is contact maken met edelstenen, kristallen, lichtwezens, Elohim vanuit je hart.
Het is bewust worden wat gedachte krachten doen met jouw energie.

In de Soleil cursus Energiewerk Verdieping is er begeleiding naar innerlijk contact (je eigen wijsheid) om zelfwerkzaam te zijn.
Praktische ervaring gerichte oefeningen om je lichaam, energie en geest opnieuw in balans te brengen.
Dit geeft helderheid in wat van jou is en wat van de ander. Je kan daardoor beter je eigen ruimte innemen -in je bestaansrecht gaan staan.

Creatief zijn, ontspannen, stilte, muziek, imaginatie samen met de theoretische achtergrond informatie en oefeningen geven je inzicht en een voelen hoe je intuïtie zich aan je kenbaar maakt, je leert er meer en meer op vertrouwen.
Je gaat herkennen en aanvaarden wie je bent en dat alles in je zelf te vinden is.
Je in jouw Licht en Liefde mag en kan 'zijn'.

Riki mei 2023

Iedereen heeft een aura. Je kunt iemands aura waarnemen, niet altijd direct door zien, maar door voelen. Bijvoorbeeld voel je dat je vriendin verdriet heeft, zelfs al probeert ze het te verbergen. Of je wéét je gewoon dat er een wolk van frustratie om je partner heen hangt. Of je ervaart een sfeer van vrede en sereniteit bij iemand.

Wat is een aura?

Als we het over de aura hebben, praten we over 'de uitstraling'. De aura wordt door iedereen gevoeld en ervaren. Via de aura neem je indrukken en energie op, uit o.a. je omgeving.
Een aura is een eivormig energieveld dat in contact staat met het fysieke lichaam en het omringt. 
Het bestaat uit vele energielagen in en om het lichaam heen. Het vormt de beschermende zone van het lichaam. Door intuïtief weten, zien of voelen kan de aura waargenomen worden.
De aura en het lichaam zijn met elkaar verweven.
De aura lagen dringen door tot in het lichaam en strekken zich naar buiten uit vanuit de huid.
De lagen-niveaus die zich dicht bij het lichaam bevinden trillen op lagere frequenties, de lagen die zich verder weg van het lichaam bevinden trillen op hogere frequenties.
De aura is de dimensie/frequentie boven die van het fysieke lichaam.

Als je het over een aura hebt spreek je dus over energieën. 
Energie volgt de aandacht òf iemand heeft geleerd zijn energie bij zich te houden.
Het handhaven van evenwicht in ons auraveld is essentieel voor een goede gezondheid.
De energie kan zich laten voelen als warmte of bijvoorbeeld als getintel. Deze energie kan stromen net als elektriciteit.
De buitenrand van de aura (rond/eivormig) kun je zien als de grens tussen jou en de ander. Het beschermd je. Een gezond persoon met  een goede lichamelijke en mentale conditie, met voldoende levenskracht/ energie is omgeven door een levendig, groot, uitgebreid, helder, energiek  aura.

Een gezonde aura

● een goede lichamelijke/geestelijke conditie
● grote levenskracht
● geaard
● levendige, heldere, energieke aura
● eigen trilling/afstemming/golflengte
● hierdoor een natuurlijke bescherming (grens)*

*Bescherming van de aura.
Normaal gesproken is je aura 'licht', voedend en beschermend (tegen ongewenste energieën).
Er treden verstoringen op wanneer je bijvoorbeeld je te sterk richt op anderen. Hierdoor kan vervuiling optreden. Dit kan verwarring geven door de vermenging van spanning/emoties/gevoelens van jezelf en anderen.
Aura’s van mensen te dicht bij elkaar hoeven zich niet te vermengen, wanneer ieder is afgestemd op zijn/haar unieke trilling/frequentie/talenten (zoals bijv. 2 radiostations/zenders. Deze storen elkaar niet als ieder op zijn/haar eigen golflengte is afgestemd.)

Aura en kleur

Elke kleur heeft een specifieke invloed op het lichaam en met bijvoorbeeld gekleurde lampen, met gekleurde zijde, edelstenen, oliën (die een qua trilling overeenstemmen met een bepaalde kleur) kunnen ziektes in behandeling worden ondersteund (naast bijv. de reguliere behandeling). Kleuren beïnvloeden de emoties. Kleuren zijn natuurlijke helers. Boven is al beschreven dat zoals geluid eigen trilling heeft, maar ook gedachten en ideeën heeft net zoals  iedere kleur een eigen trillingsfrequentie.
De ene kleur activiteit, stimuleert, geeft energie, verdrijft dufheid, geeft vrijheid, liefde, herstelt het evenwicht, is helend, harmoniseert, ontspant, verhoogt gevoeligheid, zuivert, helpt met communiceren en de ander tilt je op een hoger niveau.
We kunnen kleuren (trillingsfrequenties) met liefde en intentie inzetten tijdens de aura zuivering.

Je aura energetisch zuiveren

Regelmatig je aura zuiveren en harmoniseren, geeft verlichtingen en brengt je meer bij jezelf. Het kan heel gemakkelijk met een intentie - visualisatie oefening. Nodig is om hier even tijd voor te nemen, rust en kalm te zijn. Ademen en in het hier en nu.

Oefening

Ga in een gemakkelijke houding zitten en stel je voor dat boven je, aan de hemel een stralend wit licht verschijnt. Het witte licht staat symbool voor datgene wat het heiligst is wat je kent. Het daalt in stralen op je neer.
De stralen bundelen zich en komen samen midden op je kruintje van je hoofd en daar stromen ze je lichaam binnen.

Laat je helemaal opvullen met dit witte Licht. Misschien komt er ook een andere kleur bij zoals violet en of roze licht. Probeer gewaar te worden, te voelen, te weten hoe ieder deel van je lichaam volstroomt met Licht. Je laat het Licht verder binnen stromen helemaal opvullend, door je poriën naar buiten je energieveld in. Je aura in. Het vult je hele aura op.

2014 riki.nl

Als het gaat over therapie, scholing, meditatie en visualisatie werken er nog mensen met de 7 chakra's. Echter in deze nieuwetijd waarin bewustzijnsontwikkeling plaatsvindt zijn er meerdere chakra's tot ontwikkeling gekomen, hierdoor kun je meer Licht, meer bewustzijn integreren.
Een krachtige methode is je intentie en geestkracht inzetten in het afstemmen op je energiesysteem nieuwetijd.
Het is echt een meerwaarde om je te openen voor de kennis, bewustzijn en Licht in jezelf waarmee je in contact kunt zijn.
Word bewust hiervan.

Chakra's - energie Licht poorten

Ons energiesysteem bestaat ook uit chakra's*.
De chakra's voeden de kleinere chakra's en het meridiaan systeem. Het energiesysteem voedt het lichaam.
* Een chakra is een onderdeel van het energiesysteem (Energiesysteem: het lichtwezen wie we zijn). De chakra's, met andere woorden: de poorten/bewustzijnsgebieden in de Nieuwetijd staan los van allerlei betekenissen, misvattingen, manipulatie, kleuren die vanuit de 'oude tijden' eraan gekoppeld zijn.
Chakra's is de Nieuwetijd dragen het vermogen in zich om ons Licht steeds meer door te laten en te integreren met het fysieke lichaam.
Een giga bewustzijnsontwikkeling waardoor we groeien van mens op aarde naar 'kosmisch' mens op aarde. (Een engel op aarde zijn).

Ieder chakra heeft een bepaalde kracht, bewustzijnsgebied, frequentie en wijsheid. Ieder chakra voorziet het fysieke lichaam van energie.
Hoe beter de chakra's doorstromen hoe meer lichamelijke gezondheid je ervaart.
Chakra’s zijn energiecentra die in verbinding staan met het fysieke –en energetische lichaam.
Het lichaam kent vele honderden kleine chakra’s en 13 hoofdchakra's. De levenskracht, licht wordt via de chakra's doorgegeven en verdeeld in het fysieke lichaam.

De chakra’s zijn als t ware de organen van het energetische lichaam, ze verrichten heel veel werk!
Elk chakra correspondeert met een ander deel van het fysieke lichaam, vandaar dat een onevenwichtigheid in een van de chakra’s kan leiden tot lichamelijk onbehagen en omgekeerd kan een zware fysieke belasting  leiden tot een disbalans in de chakra’s.
De energie van ieder chakra strekt zich bovendien nog een stuk buiten het zichtbare stoffelijke lichaam uit, tot in de aura en verder.

Bewustzijnsgebied - lichtpoorten

Chakra's zijn altijd in beweging in een soort spiraal, cirkel of worden gezien als een poort/deur die energie door kan laten stromen.
Ze hebben een eigen bewustzijnsgebied, met een eigen programma van bijvoorbeeld: vertrouwen, overleven, veiligheid, liefdeskracht, verbinding, relaties etc.
Het zijn zenders zowel als ontvangers van informatie. Ze ontvangen kosmische- en aarde energie en geven deze door aan het lichaam. Ze zijn verbonden met verleden, heden en toekomst.

Balans - disbalans

Soms ervaar je een disbalans en vóel je gewoon dat er iets niet klopt. Je bent snel geprikkeld of je kan je draai niet vinden. Het is dan de moeite waard om dieper in jezelf te kijken, want wellicht is één van je dertien chakra’s uit balans. Je kunt zelf leren je chakrasysteem te zuiveren en balanceren.
Meditatie - visualisatie - intentie is onder andere een mooie methode hiervoor.
Meer weten over de nieuwetijd chakra's: lees de brief 'nieuwetijd chakra's' en 'de nieuwetijd'
Riki

Zijn wie je bent.
Gaven en talenten inzetten, je zielenmissie leven.
Vertrouwen in intuïtie vergroten, meer blijheid en zingeving ervaren.

Mooie openings zinnen... en toch voelt nog niet iedereen, helemaal de betekenis ervan.
De aanwezige twijfel en het zich afvragen 'wat is mijn doel?' 'waar wordt ik blij van?' 'wat geeft zin in mijn leven?' maakt onzeker en faalangstig.
Terwijl de oplossing 'eenvoud' is, want je vindt alle antwoorden in jezelf.
Methode: innerlijk contact maken....inkeren.

Inkeren - zielenimpuls
Inkeren is het naar binnen gaan van je geest, om in contact te zijn met diepere innerlijke bewustzijnsgebieden. Daar is je innerlijke Leiding via de zielenimpuls*.
*De ziel is je eeuwige kern in jezelf, waar informatie van voorgaande levens ligt opgeslagen, plus reikt de ziel kosmische informatie aan. Ze is onderdeel van je hogere, ware-zelf. Met andere woorden: je ziel weet de weg, je missie. Weet waar je 'zielsgelukkig' van wordt.

Je natuur, je intuitie.
Het ont-wikkelen en erop leren vertrouwen is een mooie uitdaging. In contact met je hart, je ware-ziel-zelf, ga je jouw unieke weg.
Intuitie volgt geen logisch patroon, maar vertaalt zich in gedachten, symbolen, een weten. In de ont-wikkelingsweg leer je steeds meer te vertrouwen op hoe het zich aan jou kenbaar maakt.
Intuitie, losgekoppeld van angst, is een waardevol praktisch instrument voor alledaagse vragen en beslissingen. Het is een inzicht gevende kracht, die op (on)bekende terreinen kan begeleiden +richting kan geven voor je onderscheidend unieke pad.

Door meer op je intuïtie te vertrouwen, ontstaat er een diep weten. Een vrijheid om gebieden te onderzoeken, die je geest verrijkt op manieren waarvoor geen rationele verklaring bestaat.

Je intuitie groeit en wordt steeds zuiverder
We ervaren onophoudelijk cyclussen van groei, stagnatie en loslaten, wat de weg vrij maakt voor een nieuwe cyclus van groei en uitbreiding van Licht.
(Licht=bewustzijn/frequentie/wijsheid)
Gronden - aarden is nodig. In je lichaam zijn en blijven.
Het is een uitdagende tijd door de steeds-verhogende frequenties, maar door in liefde voor jezelf te zijn en vandaaruit naar de ander, gaat dit helemaal lukken.

Hoe meer je, afhankelijkheid, ego en leiding-buiten-jezelf loslaat, hoe meer Licht er kan instromen.
Deze transformatie geeft meer sensitiviteit en contact met het weten van de ziel. Een verfijnde vorm van rechtstreeks weten die het mogelijk maakt om liefde en eenheid te ervaren.

Tip: Maak vooral tijd vrij voor jezelf, voor inkeer, verbinding, ontspanning, beweging, creatief zijn, vrolijkheid, groei en bewustwording.
Soleil Brief sept 2022

Moed houden en Vertrouwen hebben is de boodschap

Eenwording

Vertrouw steeds op je intuitie, zodat je op het juiste moment daar bent waar het veilig is en je nodig bent.
Gebruik je geestkracht en hart- intentie:
"Ik ben dankbaar, dat ik en mijn dierbaren de hoogst mogelijke veiligheid en bescherming genieten''.

De gigantische transformatie van de aarde, natuur, elementalen, dieren en bewoners van de aarde, zorgt dat we uitgedaagd worden te groeien en ontwikkelen naar een Hoger Plan.

De bewuste mens, jij dus, maakt een voorsprong hierin, een grote voorsprong, waardoor jij kan begeleiden in dit proces.
Ook de aarde helpt, de aarde onthult.
Bijvoorbeeld in de vorm van steeds meer hoogfrequente edelstenen. Edelstenen en kristallen, die ondersteunen om te 'reizen' 'bewust te worden' 'balanceren'.
Planten, bloemen, edelstenen helpen met de uitzuivering, waardoor frequenties verhogen. 
Wanneer frequenties verhogen kan er meer Licht, Liefde en Vrijheid geïntegreerd worden.
Trillingen verhogen waardoor je meer in contact komt met jouw Licht, multidimensionaal weten/ inzicht in het grote geheel.

Herinneren

Nodig is dat je weer herinnert, dat je juist nu, in deze transformatie-tijd gekozen hebt op aarde te zijn. Dat jij het aankan en het verschil maakt !
Dat er in jou een diep weten, vertrouwen en moed aanwezig is.

Ga dus in vertrouwen, in je taak, je kosmische universele taak staan. En weet dat je het aankan..... dan... kan stap voor stap, de weg voor jou verder onthuld worden.
Samen met onder andere de aarde, geef je de weg vorm naar de Nieuwetijd.
Vervolg je de reis naar hogere frequenties en waarheid.


Intuïtief

Ervaar de liefdevolle zetjes en duwtjes van je innerlijke zielenwijsheid. Zet deze wijsheid-richting om in actie.
Laat je niet misleiden, versluieren door irritatie, boosheid, haatgedachten, dualiteiten van en naar je omgeving.
Beheers je 'licht'-gedachten en concentreer je kracht (geestkracht). Laat je niet kaderen door nieuws, kranten, personen.
Wees regelmatig stil en zuiver je energiesysteem. Grond jezelf in de Nieuwe aarde.
 

Creëer je persoonlijk vijf dimensionale omgeving.
Leer je te concentreren op de hoogste en beste eigenschappen van jezelf + de mensen en omstandigheden binnen je omgeving. 
Ga staan, neem je plaats in, houdt moed, wees het voorbeeld, een lichtbaken, een richting voor je omgeving.
Het is een tijd van verandering, een groei naar eenheid......
Bedenk, besef en wees ook dankbaar wat een mooi en bijzonder avontuur we beleven op de prachtige aarde.
In het veld van pure zuivere goddelijke eenheidsbewustzijn in het hier en nu, zijn we allen een.

SoleilBrief juni 2022

Om te delen..... juist nu
Juist in deze tijd heb ik behoefte om een nieuwsbrief te schrijven aan jullie die meehelpen positief te blijven en vertrouwen uit te stralen.
Ik kwam de brief van Christina tegen en bedacht en zie dat hierin precies staat wat ik ook graag wil vertellen.
Dat heeft me doen besluiten deze brief extra te versturen in deze maand maart.
Dus onderstaand de Nieuwsbrief van Christina von Dreien maart 2022 

"Juist als er ongelooflijk veel gebeurt in zo’n korte tijd, is het belangrijk dat je je er van bewust wordt, waar je je energie in stopt.
Er zijn omstandigheden, die we veranderen kunnen.
Maar er zijn ook omstandigheden die we in het heden niet meteen kunnen veranderen.
Als we te veel tijd besteden aan omstandigheden die we nu in het heden niet kunnen veranderen, eet dat onze energie op.
Als we ons echter vooral bezighouden met de dingen, die we nu in het heden wél kunnen veranderen, helpt dat ons om onze trilling te behouden.

Loslaten wat je niet kunt veranderen, je vooral focussen op wat je wel kunt veranderen, en altijd om goddelijke inspiratie vragen bij alles."

Alles begint met ons bewustzijn

De mensen die het lukt, om ondanks alle omstandigheden uit de angst te blijven, kunnen het licht vasthouden. Dit doen we automatisch wanneer we ons goed voelen en iets goeds voor anderen doen. Wanneer we iets met een hoge trilling doen.

Alles wat we doen heeft een trilling. De frequentie en kwaliteit van deze trilling hangt af van de intentie waarmee we iets doen.
Alles begint dus met ons bewustzijn.
Alleen, wanneer we naar onszelf te kijken en reflecteren, kunnen we vaststellen, met welke energie we iets doen. Ofwel dat wat we dan waarnemen bevalt ons, ofwel we kunnen het veranderen.

We kunnen ons bewustzijn ten goede veranderen en dat maakt deel uit van het proces van ontwaken, en hoe meer we ontwaken, des te meer zijn we ons bewust zijn van wie we werkelijk zijn.
Wat we werkelijk zijn kan niet verdwijnen. Deze essentie is er altijd al geweest en zal eeuwig blijven. Maar de lagen van overtuigingen en geloof die we hebben, kunnen ertoe leiden, dat we het niet meer voelen.

Ontwaken is een proces. In de regel (er zijn ook uitzonderingen) gebeurt dit niet van de ene op de andere dag. Het gebeurt stap voor stap. En dat is goed zo, want als ons bewustzijn zich uitbreidt, verandert ook onze energie, en ons fysieke lichaam moet in staat zijn om de toegenomen energie vast te kunnen houden.
Als we dus stap voor stap wakker worden, kan ons lichaam zich daar beter op instellen. Ook ons fysieke lichaam heeft zijn eigen bewustzijn, en merkt wanneer we ons bewustzijn veranderen.

Als we ons bewustzijn uitbreiden en onze trilling verhogen, dan houden we het licht op aarde vast. Dit licht behouden is iets, wat we als fysieke mensen hier op aarde moeten doen.
We hebben natuurlijk ook hulp van ons spirituele team, van andere lichtwezens en van de positieve buitenaardsen; en het Christusbewustzijn, dat al onvoorwaardelijke liefde is, is zeer nauw met ons allemaal verbonden en in het energieveld van de aarde.
Het kan ons echter alleen bereiken, als we ons ervoor openstellen. Ons hart openen.

Als we al deze wezens om hulp vragen, kunnen ze ons zelfs nog meer helpen. Ze kunnen ons echter niet zomaar alle moeilijk dingen vóór ons oplossen. Alles is ons eigen proces en zij kunnen ons in dit proces ondersteunen.
Ze kunnen ook positieve energieën uitzenden, die ons helpen.
Maar de manier waarop we het licht op een fysieke manier kunnen verankeren, is iets dat alleen wij kunnen doen, omdat we een fysiek lichaam hebben en hier zijn.

Er zijn dus dingen, die we alleen op een bepaalde manier kunnen doen, als we een fysiek lichaam hebben.
Dit zou niet mogelijk zijn als we bijvoorbeeld als fijnstoffelijke energie op aarde zouden zijn. En precies ook daarom is het geen toeval, dat we nu hier fysiek geïncarneerd zijn.
Daar zijn veel redenen voor, niet slechts één. Voor iedereen zijn deze redenen anders, want iedereen heeft zijn eigen doel, waarom hij hier geïncarneerd is.

En ook degenen die hier zijn geïncarneerd, de mensen, de dieren, de aarde, die willen helpen om het bewustzijn te verhogen, ze hebben allemaal verschillende manieren, hoe ze dat in deze incarnatie doen. Overal op aarde zijn er van deze lichtpunten.
Natuurlijk weet niemand van ons precies wat er gaat gebeuren en hoe het zal allemaal verlopen. En toch is het belangrijk, dat we het beste maken van deze en iedere situatie, waar we in terechtkomen.
En dat we eenvoudigweg niet het vertrouwen verliezen. Want naast de Liefde en Hartenergie mogen we de ongelooflijke kracht van onze gedachten en gevoelens niet vergeten.
Christina von Dreien''

Alles is energie en in beweging
Lichaam, emoties, gevoelens, gedachten het is allemaal energie.
We hebben een fysiek en fijnstoffelijk lichaam die in prachtige verbinding staan met elkaar.
Het fijnstoffelijk lichaam voorziet het fysieke lichaam van energie.
De huid is de natuurlijke begrenzing van het lichaam.
Het energetisch ‘’natuurlijk filter’’ werkt hier op aarde als begrenzing van het fijnstoffelijk lichaam. We nemen dit waar als een ei-vorm.

Wanneer je lekker in je vel zit, je veilig voelt ervaar je welzijn en de vrijheid je eigen weg te gaan. Je bent in jouw eigen energie en deze is in heelheid. Het heeft een uniek eigen kleur/klank/trillingsfrequentie, het draagt je kwaliteiten, talenten en het vermogen je hier op aarde te manifesteren.

Prikkels en overprikkeling
Het leven bestaat uit prikkels. Prikkels worden via ons zenuwstelsel verwerkt. Ruiken, zien, horen, voelen, weten, proeven geven prikkels. Ook onze gedachten zijn prikkels.
Prikkels horen bij het leven, het is leven.
Maar…..in deze tijd is leren omgaan met het voelen van prikkels van belang
Sommigen ervaren een teveel aan prikkels.
Dit laatste nodigt uit tot diepgang in jezelf, bewustwording van je dromen en wensen. Het daagt uit om de weg via je hart bewust te worden. In contact te zijn met je innerlijke zuivere leiding, jouw wijsheid.

Een teveel aan prikkels kan bij je komen omdat jouw energie meegaat met je aandacht. Met andere woorden daar waar je aandacht is, is ook je energie.
Bijvoorbeeld in gesprekken met mensen kan het voorkomen dat je je aandacht èn energie verplaatst in en naar diegenen die bij je is, die tegen je spreekt.
Alle antennes gaan hun gevoeligheid aanscherpen. Je voelsprieten, je chakra’s gaan nog verder openstaan om alle zichtbare –en onzichtbare informatie op te vangen, je gaat bewust of onbewust afstemmen op de ander. Je reikt met jouw energie naar de ander.
Maar met dat inleven ga je steeds meer energetisch overlopen….. je wordt als t ware een beetje de kleur van de ander.
Hierdoor wordt het onderscheid tussen jezelf en de ander bijzonder onduidelijk.

Dit kan klachten gaan geven, zoals hoofdpijn, misselijkheid, gapen, duizelig, vermoeidheid etc.
Het natuurlijke filter rondom je is deels weg, richting de ander. Onbewust is dit een onveilige situatie (minder beschermd), waardoor je minder stevig nog met je voeten op de aarde bent (zie ook soleilbrief 'adviezen voor hooggevoelige mensen)
En daardoor een belemmering om de juiste stappen te nemen. Ook voor de ander is het niet fijn dat je 'over hem/haar' heen komt met jouw energie. Begrijpelijk toch!

Wat is een oplossing?
-Bewustwording van waar is mijn energie èn waar is mijn aandacht.
-Je reactie op prikkels bewust worden.
-Leren je energie bij je te houden, terwijl je met aandacht bij de ander kunt zijn
-Weten waarom je je ‘voelsprieten’ naar buiten gericht hebt (intuïtieve ontwikkeling)
-Oefening ''energie scheiden' leren en doen

Hierbij kan je het verschil ervaren van energie van jezelf en die van een ander. Je kunt
symbolisch energie van anderen in een kleur zetten. En energie van jezelf in een kleur. Dit gaan
scheiden
-Doordat er een scheiding gemaakt wordt tussen de eigen energie en die van de ander, kom je
meer en beter bij jezelf
-Je komt meer in je eigen ruimte, je unieke eigen trilling – kleur. Je natuurlijke 'filter' herstelt zich
-Lichaamsbewustwording. (zie ook nieuwsbrief gronden op de website) geeft aarden – gronden
-Het geeft meer vrijheid voor jezelf en de ander

Soleilbrief maart 2022 riki.nl

Waarheid creëren, opeisen en in de praktijk brengen
Er is een veelvoud aan informatie in de media, boeken, spiritueel nieuws, nieuwsbrieven, schrijvers, leraren etc.
Advies: Filter de boodschappen op hoogste waarheid.
Dit doe je door met je hart te luisteren.
In je hart ontvang je en ben je in staat onderscheidend te zijn. Wordt je bewust van de frequenties - de energie van de hoogste waarheid voor nu.
De hoogste waarheid resoneert met liefde, vrijheid en zelfbekrachtiging voor het welzijn van alles en iedereen.
Luisterend met je hart wordt datgene wat controlerend, afbrekend of op angst gebaseerd is gefilterd. 

Wees hiervoor bereid om oude beperkende gedachten, traumatische herinneringen, voorstellingen, voorspellingen en verhalen van massavernietiging te neutraliseren en los te laten.
Je hebt een vrije wil en bent zelf zeer invloedrijk wanneer je jouw eigen waarheid van:
kracht, overvloed, stralende gezondheid en een vreugdevol leven opeist en in de praktijk brengt.
Hiermee overstijg je het massabewustzijn.

Hoe doe je dat?
Wij leven in een overgangstijd, een tijd van ommekeer naar een Nieuwetijd.
Dit zorgt voor een grote transformatie en uitzuivering.
Voor nu kun je af en toe chaos ervaren, want op aarde maar ook in jezelf is er een grote uitzuivering.

Neutraliseer de stress van dit tijdperk en laat het collectief en de tijdslijnen van dualiteiten los.
Het loslaten van lagere frequenties zorgt dat je meer in contact en in staat bent om gaven en talenten te ontwikkelen EN neer te zetten.

Het antwoord op ''hoe doe je dat?"
Ontwikkel je vermogens om in contact te zijn met je innerlijke wereld.
De wereld van verbeelding.
Speel in je verbeelding met het creëren van werkelijkheden totdat je het normaal gaat voelen om dat te doen en te kunnen.
Nieuwe vermogens starten in de energetische wereld (waar ze heel normaal zijn). Vandaaruit gaat het steeds gemakkelijker de stoffelijke wereld binnendringen en zullen ook daar normaal zijn.

Nogmaals: Het is je geestkracht, verbeeldingskracht, goddelijke intentie en scheppingskracht gebruiken.
En vertrouwen op jouw vermogen hierin ! 

Herinner jezelf
Ik heb in vorige nieuwsbrieven al vaker genoemd en gevraagd om te herinneren''.
Te weten dat je zelf gekozen hebt om hier NU op aarde te zijn, diep in jezelf te weten dat je het aankan.
Dat je nodig bent om jouw zuivere Lichtkracht neer te zetten.
Hulp aanvaarden is prima! Vormen van afhankelijkheid en de ander hoger zetten past echter niet langer bij je.
Luister naar de seintjes, kleine innerlijke aansporingen en wees moedig

Trouw 
Zorg voor evenwicht, harmonie zodat je in je kracht kunt staan en grenzen aangeven.
Oefen via klanktonen, lichaamsbeweging, ademhaling. Creer in je huis een kleine 'heilige' plek.
Je zult daar naartoe getrokken worden als je behoefte hebt om dankbaarheid te uiten, godd.licht-hulp te vragen, om in contact met je hart te zijn.

Geloof en vertrouw in jouw intentiekracht, het vermogen om te neutraliseren, transformeren en te creëren. Laat machteloosheid en oude manieren van waarnemen los, neutraliseer lage energie. Creëer vertrouwen en wees bereid de waarheid te ontvangen. Ontwikkel aandacht voor hogere energiefrequenties.
Leef je eigen versie van waarheid, integriteit en manifestatie. 

Ontwikkel en zuiver je chakra's  
Richt je aandacht op je chakra systeem. Intentie, verbeeldings -intentiekracht. Vertrouw op je intuïtie en hoogste bewustzijn.
Open je kosmische hart door er liefdevol met je aandacht naartoe te gaan.
Zet de intentie neer om de waarheid te zien, voelen, horen.
Ga met aandacht en of met de hand(en) naar je hogere chakra's en vandaaruit werk je naar de lagere chakra's.

Voel, weet wat er nodig is.
Is er meer doorstroming, is er een kleur, klank nodig, dient het gezuiverd te worden, is er aanhechting?
Jij zelf bent met intentiekracht in staat om te doen wat nodig is.
Werk stap voor stap naar het basischakra, je veiligheid en oer vertrouwen.
Besluit jezelf te gronden, je voeten op de grond te voelen op de Nieuwe Aarde en in het hier en nu te zijn.

Besluit vooral te doen wat je vreugde geeft en vertrouw het leven. Alles wat je nodig hebt komt op het juiste moment naar je toe.

Soleil Nieuwsbrief december 2021
Riki.nl

Immuunsysteem op 3 niveaus actief.

Ons energie systeem werkt direct samen met het fysieke lichaam. De chakra's zijn transformatoren en geven de energie door. Ze zijn belangrijk om gezondheid en welzijn te creëren.

In ieder chakra (onderdeel van het energiesysteem) kunnen 3 niveaus werkzaam zijn: persoonlijkheid -ziel en geest. En dus... hoe meer een chakra wordt gezuiverd van oude belemmeringen, gedachtevormingen en blokkades hoe meer en beter de energie kan doorstromen en worden doorgegeven via deze niveaus.

Wordt gevoelens van dualiteiten, schuld, onwaarheden, oordelen, veroordelen,(oude)programmeringen bewust. Overstijg 'oude collectieven', waarin je 'per ongeluk' geraakt of ingetrokken bent. Transformeer naar onvoorwaardelijke liefde, licht, waarheid en vrijheid.

Het immuunsysteem ontvangt de energie van onder andere het thymus- en miltchakra. Hoe meer de 3 niveaus van deze chakra's gezuiverd/ getransformeerd werkzaam zijn hoe hoger de trillingsfrequentie is die kan worden doorgegeven naar je immuunsysteem.
En....Hoe hoger de trillingsfrequentie hoe meer weerbaarheid en werkzaamheid door het immuunsysteem.

Steeds meer ben jij je al bewust.

En deze bewustwording geeft het besef dat je zelf in staat bent via jouw 'goddelijke' hart-intentie-kracht je immuunsysteem te stimuleren en activeren op een hogere frequentie.
Het immuunsysteem actief. Juist nu is het nodig je immuunsysteem te activeren op de 3 niveaus'.

Het gevolg van deze stimulatie is dat:

Weerbaarder wordt

Minder stressgevoelig bent

Stabieler en krachtiger voelt

De trillingsfrequentie van het immuunsysteem op een hoger plan getild wordt.

Oefening

Grond jezelf

Maak contact met je milt en thymus chakra ( immuunsysteem)
- thymus op bovenhart hoogte
- milt chakra tussen je zonnevlecht en hartchakra in

Zie vanaf nu je immuunsysteem op het niveau van de lichaam-ziel en geest als een zon.

Hoe ziet er je zon uit?? Wat neem je waar? Zuiver je zon van mist, donkere wolken en belemmeringen om te schijnen.
Je zon is vrij en stijgt op uit eventuele collectieven waarin het gevangen zat
Je zon straalt en straalt steeds meer.
Je zon in de nieuwetijd, in contact en gegrond in de nieuwe aarde. Stralend, werkzaam, een prachtige frequentie op alle niveaus weerbaar en licht

Zet je naam in de zon, de datum van vandaag ! Je zon gaat over in Licht en is Licht

Integreer....jij bent licht, waarheid en liefde in vrijheid

En zo is het !

nieuwsbrief september 2021
riki.nl

Heb jij ook zo veel behoefte aan positiviteit?
Aan een toekomstperspectief  van blijheid en vrijheid.
Een leven van aanraking, vertrouwen en rust.
Een samenleving van liefde en verdraagzaamheid.

Een vrijheid in keuzes. Een mogelijkheid om onderscheidend te zijn. Een toekomst van vertrouwen in jezelf, in elkaar.
Een leven los van oordelen en veroordelen 

Jezelf terugtrekken.
Ben je nu wat  'terug getrokken' en wacht jij tot alles anders en beter is om weer opnieuw te 'shinen'.
Wil je het nieuws journaals liever niet meer zien?
Kan je niet tegen negativisme en is dat de reden dat je minder meedoet aan het leven? Je jezelf terugtrekt, onzichtbaar en klein maakt?

Zou jij zo graag verandering willen?
Hoop jij in een vernieuwde sfeer van vertrouwen en geluk?
Op welke veranderingen wacht je? Vraag je jezelf af: 'Wanneer zal t anders zijn?' Wat of wie is er voor nodig?

Een reminder voor jou, LichtMens in deze Nieuwetijd hier op aarde: "Herinner jezelf"

Het antwoord is dat JIJ nodig bent.
JIJ bent het antwoord. JIJ bent de oplossing.
JIJ bent degene die vertrouwen, licht, liefde, vrijheid en de intentiekracht heeft en deze kan uitstralen naar je omgeving.

Ga staan in jouw giga LICHT-ZIJNs-KRACHT.
Wordt wakker en herinner je jezelf en durf te aarden hierin.
Durf te aarden en in het hier en nu te zijn.
Jij bent diegene die kan zorgen voor een leven van Licht Liefde en Vertrouwen
Als je maar gelooft in jezelf, niet langer afwachtend tot iemand anders op gaat staan.
Of...tot regeringen veranderen, tot er geen oorlogen, virussen ... tot er geen moorden en ongelukken meer zijn.

Angstfrequenties zijn lagere trillingen.
Maak niet langer klein in de 'lagere frequenties' van angst, wantrouwen, verdriet. Maak hiervan geen eigen energie.
Het is niet van jou.
Ga energie scheiden wat niet van jou is en laat het los... ...Transformeer het, zet het om. Dat vermogen heb je.
Verzamel hogere frequenties in jouw licht kracht en vertrouwens-kracht, jouw heelheid en aard jezelf hierin. Neem de ruimte in die je nodig hebt.

JIJ
STA ZELF OP in grootheid, vertrouwen en in je giga creatie kracht. JIJ BENT NODIG....herinner jezelf.
Jij bent t die nu hier op aarde is om een prachtige liefdevolle energie neer te zetten door te zijn wie je werkelijk bent: LICHT LIEFDE in VRIJHEID. 
JIJ raakt de ander hierin. JIJ ! ! ! 

Zet die intentiekracht om in actie (creatie)
Actie door positief te verwoorden. Vernieuwde mooie verwachtingen, actie door vertrouwen te hebben.
Actie door niet langer je laten verleiden tot dualiteiten. Actie door  niet langer laten verleiden in discusssies van dit is goed en dit is fout.
Actie door in vertrouwen jouw leven van vrijheid, liefde en eenheid te leiden. Actie in positieve daden voor jezelf en de ander.
Actie door vertrouwen door te geven aan je gezin, omgeving, vrienden.......

Oplossing.
Start vandaag.
JIJ bent de kracht, JIJ hebt de macht, JIJ creëert.......
                            SAMEN

soleil riki.nl augustus 2021

Lichttaal.

In het afstemmen op je hart, je kosmische hart ontvang je steeds meer intuïtieve  informatie.

Klopt bovenstaande zin voor je?
Kan en wil je al meer in vertrouwen zijn in: intuïtief weten, zien, voelen, horen, ruiken?
Ben je bereid 'boodschappen-inzichten' te ontvangen en wordt je al meer en meer bewust van je doel, zielenmissie hier op aarde.
Vertrouw je op deze pure zuivere intuïtieve ingevingen, een unieke Lichttaal.

Steeds meer en helderder kan je deze ‘taal’ ervaren en ontvangen in je eigen hart.
Door de transformatie die je beleeft, ont-wikkeling en zuiveringsproces is er een dieper contact met dit Licht.
Dit is mooi! Het is je pure essentie, het maakt je bewust over je ware doel op aarde.

Er is veel verandering op de aarde, soms is er veel tumult.
Door je hart te openen voor jouw innerlijke zuivere begeleiding kunnen oordelen en vooroordelen loskomen en ben je meer en beter in staat jezelf te gronden.
Gronden is in je lichaam zijn en je verbinden met de 5 dimensionale aarde.
Gronden zorgt dat je jezelf kunt neerzetten, je waarheid leven.

Jouw innerlijk Licht

resoneert met anderen, met je ‘familie van het Licht’.
Het straalt en het contact….. een verbinding in Liefde en Eenheid.
Steeds meer wordt je gewaar dat hogere -hoogst frequente informatie ontvangen en geïntegreerd kunnen worden. Je herinnert en komt meer in contact met jouw wijsheid. Er is inzicht -en overzicht in het grote geheel.
Rondom je zijn steeds meer mensen als engel op aarde werkzaam.
Er zijn engelen-sterren-lichtwezens, die via je hart contacten met een liefdevolle communicatie. Integreer deze frequenties in je hart, je centrum van Liefde.
Deze frequenties zullen de wereld veranderen.
Het start allemaal in onszelf.
Het start in jouw prachtige LichtHart.

riki.nl mrt2023

Mannelijke -en vrouwelijke energie

Deze energieën worden op ieder vlak aangetroffen en kunnen zowel in mannen als vrouwen ontwikkeld  en toegepast worden.
Wanneer wij onze mannelijke en vrouwelijke energie in balans brengen komen wij op 1 lijn met ons Ware Zelf, want we vinden de 'god en de godin' in onszelf.
Leiding nemen en leiding geven is een eigenschap die nodig is in de Nieuwetijd. Vrouwelijk Leiderschap is een mooie uitdaging.

Leiderschap (onvoorwaardelijk handelen) vanuit de intuïtie.

Ook jij wordt uitgedaagd om de Leiding te nemen, je krijgt er je lessen en je uitdagingen in.
Vrouwelijk leiderschap is een kwaliteit die ontwikkeld mag worden, die herinnerd dient te worden .
Terughoudendheid, valse bescheidenheid is hierbij niet op zijn plaats.

Juist in deze Nieuwetijd is deze eigenschap en kwaliteit ontwikkeling nodig om vanuit Liefde en Licht  jezelf neer te zetten.
Jij hebt het nodig ten behoeve van jouw unieke eigen weg, de mensheid heeft het nodig.

Wanneer jij gaat staan kan er nog meer Licht, intuïtieve Kracht, wijsheid indalen.
Hierdoor wordt meer Licht werkzaam, waardoor via jou naar je omgeving.
Alles wat nog in het duister verkeert wordt belicht……
Het is voor jezelf, echter een mooie bijkomstigheid is  dat je omgeving, de anderen hierdoor meer in staat zijn om hun unieke eigen weg waar te nemen.
Maak  de kracht en de macht van het Vrouwelijk Leiderschap zuiver en vrij.
'Spring op je paard......en voel de wind in je haren. Ga!'  

Oefening

Het kan losgelaten worden.

Ben je verwikkeld in een strijd? Bewust of onbewust?

Een strijd met jezelf, je omgeving, het leven.
Deze strijd is een energie van de derde dimensie (oude tijd), dit houdt je ook in de derde dimensie
gevangen in lagere trillingen.
De  lagere trillingen blijven hierdoor in je leven en in jouw systeem. Dit zorgt ook dat ‘strijd’ wordt aangetrokken en blijft.
Via jouw thema strijd kunnen anderen 'binnenkomen' bij je. En dit kan vermoeidheid, verwarring…. geven.

Fysieke klachten

De strijd-energie die je aantrekt kan ook fysieke klachten geven. Een gevoel van irritatie, jaloezie, angsten.
Strijd van jezelf ? En/of wordt het bij je neergelegd? Verwerk jij het via fysieke gewaarwordingen in de vorm van bijv. hoofdpijn, huidklachten, stress gerelateerde klachten etc.?

Maar.....wat is strijd?

Strijd heeft vele raakvlakken. Stel dat je al heel goed je unieke eigen weg aan t volgen bent, maar wel een schuldgevoel hierover hebt naar je omgeving (bewust/onbewust).
Bijvoorbeeld: Je voelt dat je partner eenzaam is, je omgeving je meer wilt zien, jaloers is op jouw weg wat je hebt, wat je kunt, meer aandacht wilt.

Voelen

Dit zorgt voor een strijd IN JEZELF, want je voelt dit rondom je heen.
Je geeft jezelf hiervan de schuld, je wilt het zo graag goed doen voor iedereen. Je wilt graag aan de verwachtingen van je omgeving voldoen. Je komt in strijd met jezelf.

Innerlijke strijd

Met aan de ene kant ‘jouw eigen weg weten en gaan’ en aan de andere kant voelen en weten wat het met je omgeving doet wanneer jij je eigen weg gaat. En dit kan dus strijd geven!

Overgave

Om dit te kunnen overstijgen heb je ‘overgave’ nodig. Leren in contact met jezelf, jouw innerlijk, jouw eigen wijsheid te zijn. Los van verwachtingen, oordelen, veroordelen en angsten in overgave zijn en jezelf voor 100% de toestemming geven om jouw ‘taak’, jouw weg te leven.
Deze taak staat los van de persoonlijkheid.
In de persoonlijkheid kun je vast zitten aan ego, aan lagere trillingen, aan datgene wat anderen willen en verwachten...en dit kan in strijd zijn met jezelf.

Zielenopdracht

In je ‘zielen’ ‘ kosmische taak’ ben je in overgave.
Overgave en in vertrouwen dat je gezin, je familie, vrienden en al die mensen die van alles willen of denken dat ze je nodig hebben.....dat zij de hulp krijgen die zij nodig hebben.
Jij verdient het om in alle vrijheid je eigen weg te kunnen gaan en vervolgen.
Los van strijd met de tijd, omgeving, verwachtingen, ego etc.

Intentie-kracht

Een mooie visualisatie is:
Stel je voor dat je omgeving, dierbaren etc. op een gouden schaal zich bevinden.
Deze gouden schaal staat symbool voor  ‘veilige onvoorwaardelijk liefdevolle handen’.
Samen met het loslaten van deze schaal laat je ook de verantwoordelijkheid voor anderen los en geef je in gedachten de schaal over in een prachtige ‘ Universele Liefdesenergie’.

Voorrang

Wanneer jij jouw innerlijk voorrang geeft en ‘in overgave kunt zijn’ hoor, voel, ruik en weet je wat er in het nu (in dit moment) nodig is te doen of te laten voor jezelf en anderen.
Hiervan wordt je gelukkig, straal je, Licht je en raak je je omgeving hierin.
Je komt steeds meer los van strijd, je bent in overgave en innerlijke vrede.
riki.nl

Met hart en ziel... je ware doel

De ziel wordt in allerlei uitdrukkingen en gezegdes vernoemd.
''Met hart en ziel, zielsgelukkig zijn, hoe meer zielen hoe meer vreugd, moederziel alleen, met de ziel onder je arm lopen, eten en drinken houdt lijf en ziel bijeen".
We kunnen ons positief laten inspireren om in contact te komen met onze ziel en iedere cel in ons lichaam te 'bezielen' en te gronden, zodat het ware doel geleefd kan worden.
Ons niet om de tuin laten leiden door de televisie, negatieve -media- politiek is een aanbeveling.
Schenk niet langer aandacht aan oorlog....meer aan vrede. Want alles waar je je aandacht op vestigt, wordt groter.
Leer bewust om te gaan met je energie. JIJ bent heer en meester van deze creatie-kracht!

Jouw moed

De Nieuwetijd heeft jouw moed nodig om het hoogste Licht in de wereld te zien EN neer te zetten.
Dus overstijg strijd, lage frequenties van haat, angst, faalangst, slachtofferschap, kleinheid.
Wees niet bang om de Leiding en Verantwoordelijkheid over je eigen leven te nemen, oefen jezelf om in contact te blijven met jouw waarheid. Wordt bewust, transformeer en laat los.

Iedereen maakt voor de incarnatie een 'plan' waarin staat wat hij/zij in dit leven wil doen, leren en uitdragen.
Ieder mens heeft zo’n plan en zal er alles aan doen dit ook echt te volbrengen. De manier waarop dit gebeurt varieert, maar de ervaring wordt hoe dan ook opgedaan.
Ons ware zelf beschikt over mogelijkheden om ons terug te leiden naar de afgesproken weg, wanneer wij verwijderd zijn geraakt van ons ‘zielenplan’.
Dit terugleiden' kan ontstaan door richting die je ervaart bij ontmoetingen, door fysieke klachten/vermoeidheid, stagnaties, kleine ongevallen, door seintjes, boeken, opmerkingen, voorbeelden.

Oefening en Zelfheling:

De weg van de ziel vindt je niet bij de ander, maar in (onvoorwaardelijk) liefdevol contact met jezelf.
Uiteraard kan het soms nodig zijn dat een ander je begeleidt of dat jij de ander begeleid om weer in contact te komen met deze kern.
Van harte gun, hoop en vertrouw ik dat je jouw unieke eigen weg gaat.
Je ware doel !
''Ziel s gelukkig Zijn'
riki.nl (nieuwsbrief september 2019)

Liefde en Licht.

Liefde is niet iets wat je doet, liefde bestaat in je hart.
Het is een gloed, een zijn met alles, een lichtende ster.
Laat het Licht stralen in je hart, want dat is de liefde in jou.
Dan ben je in verbinding met je ware zelf en hoef je niet langer te regisseren en sturen, want alles stroomt dan als vanzelf.''

Eigen wijsheid

Allereerst is nodig dat je besluit om vanuit je hart, jouw wijsheid, Hogere Zelf 'geleid' te worden (en dus niet buiten jezelf je laten leiden).
De Nieuwetijd vraagt om 'onderscheid'.
Nieuwe wegen in plaats van gebaande wegen.
Dus.... hoe anderen het doen is prachtig, maar aan jou de uitdaging het op jouw unieke eigen manier te doen en hierin onderscheidend durven te zijn. Met andere woorden: niet kopiëren.

Vertrouwen op je intuïtieve kwaliteiten, weten, horen.....waardoor je inzicht krijgt in dit past bij me en dat niet.
Geduld voor de weg die je bent ingeslagen....... stap voor stap !
Regelmatig zorgen voor inkeer, rust, alfa-theta staat, waardoor je ontvankelijk wordt voor wat voor jou nodig is.... voor weten, seintjes...richting.
"Laat je leiden door je Hogere Zelf (in je Hart)."

Gedicht

Ik laat me leiden door mij hogere zelf.
Ik ben in overgave.
Dankbaar voor alle lessen.
Dankbaar voor alle mensen op mijn weg.

Soms weet ik de richting niet meer die voor mij oké is.
Dan ben ik verward en onzeker.
Dit mag los….. ik kan mijn weg volgen, zonder me zorgen te maken over tekortkomingen.
Want er zal altijd voor mij gezorgd worden, ik ben het waard.
Ik laat angst en tekortkomingen los…. en zo is het!

Wat doe ik het allerliefste...
In de natuur zijn, kennis delen, creatief zijn.
Onder de mensen, maar zeker ook alleen zijn.
Aan dit laatste heb ik grote behoefte.

Ik geef mezelf de toestemming te genieten, alleen te zijn,
Het moeten los te laten.
Het moeten werken, het moeten zorgen, verplichtingen moeten,
het moeten....  moeten om dit......om dat...... te voorkomen.

Ik draag het op... Ik draag het in vertrouwen op.
Verantwoording, angsten bij mij neergelegd door anderen geef ik hierbij terug….
..retour in n pakketje van liefde.
Mij ontbreekt het aan niets, er wordt altijd voor me gezorgd.

Ik mag blij zijn….dansen, tekenen, wandelen, schilderen, mijn talenten leven…. Gewoon ‘’zijn’’.
In dit kader sta ik mezelf gewoon toe niks te moeten.
Hierin gebeurt al veel.

En mijn trillingsfrequentie past zich aan zodat ik het aan kan.
Ik ben licht en liefde waar ik ook ben en ga.
Alles wat ik nodig heb komt naar me toe.
Alles wat ik dien te weten wordt mij onthuld.
En zo is t.
(Riki van der Gouw-de Haan)

riki.nl

Er stroomt steeds meer Licht naar de Aarde, waardoor de Aarde en alle levende wezens naar een steeds hogere trillingsfrequentie gaan. Deze nieuwe lichtfrequenties hebben grote invloed op ons fysiek-en energetisch syteem.
De chakra's integreren de lichtcodes(bewustzijn) en geven deze door naar het fysieke lichaam.
We groeien hierdoor steeds meer naar kosmisch bewustzijn - kosmisch mens op aarde zijn, waarin wij vanuit multi dimensionaliteit, onze ziel en lichtkracht kunnen gaan leven.

Lichtfrequenties-lichtcodes in de chakra’s

Ons energiesysteem, de chakra's ontwikkelen zich, waardoor de hogere lichtfrequenties kunnen worden doorgegeven aan het zenuw-hormoonstelsel en kunnen integreren naar cellen, naar je DNA.
Het is daarom van belang dat chakra’s kunnen doorstromen.

Niet altijd gemakkelijk, omdat het betekent dat de lagere vibraties ervaren worden. Zoals angst, woede, verdriet, twijfel, gebrek aan zelfliefde. Deze energie kan nog aanwezig zijn in de chakra's, vaak en vooral met name in de onderste chakra’s.
Goed is dat dit er allemaal mag zijn, dat het gevoeld mag en kan worden.
Hoe meer dit meer dat deze lagere frequenties in zachtheid getransformeerd worden, hoe meer de lichtcodes geactiveerd en fysiek geïntegreerd worden, waardoor het gemakkelijker wordt je missie te verwezenlijken.
Je gaat steeds meer innerlijke rust en vertrouwen voelen.

Energie'werk' en gezondheid

Door het energiesysteem te bestuderen krijg je inzicht en meer inzicht in het thema 'energiewerk' en 'gezondheid'. Je gaat je eigen gevoeligheid, gaven en talenten ontdekken.... zo ook je vermogen om te zien/weten, te transformeren.

Kennis hebben van het vernieuwde energiesysteem heeft veel voordelen, want de nieuwetijd chakra's kunnen worden gezien als 'poorten' waardoor de lichtcodes geïntegreerd worden en je toegang krijgt tot hogere bewustzijnsgebieden.
Deze 'poorten' geven de bewustzijn-kracht via de lichtcodes door naar je lichaam.
Het fysieke lichaam wordt dus gevoed met de energie uit je bewustzijn, met energie uit de chakra's. 'Een gezonde geest, een gezond lichaam' kan vertaald worden naar 'een hoog bewustzijn, een gezond lichaam'.

In deze veranderende tijd kom je steeds meer in contact met deze Licht-frequenties, die wijsheid in zich dragen. Met andere woorden de NieuwetijdChakra's helpen om meer in contact te zijn met je eigen Licht.
Licht - bewustzijn - frequentie - wijsheid.
Onderstaand een overzicht van 13 chakra's.

Chakra 1, het wortelchakra

Functie: wervelkolom, nieren, bijnieren, cortisol productie.
Positief: veilig voelen, stevig in de schoenen staan, vertrouwen in het leven, realisatie in de materie, acceptatie van het leven, zelfacceptatie.
Blokkade/Afwijking: te grote gebondenheid aan de materie, verslaving, afwijzen van jezelf, de materie en het leven afwijzen, niet geaard zijn, haat, agressie naar anderen, angst, besluiteloosheid. 

Chakra 2. Het heiligbeenchakra

Functie: geslachtsorganen, geslachtshormonen, blaas, urinewegen
Positief:  verlangens, begeerten, prikkelt het bewustzijn en roept op tot groei, het dragen van verantwoordelijkheid, vermogen tot discipline,  seksuele energie.
Blokkade/afwijking: seksuele afwijkingen en excessen, teveel willen, zelfoverschatting , onverantwoord gedrag, schuldcomplexen.

Chakra 3. Zonnevlecht

Functie: spijsvertering, maag, darmen, lever, gal, alvleesklier, insulineproductie, spieren, motoriek.
Positief: het ik-besef, vrije wil, eigen plek in het leven veilig stellen, daad- en wilskracht, persoonlijke bevestiging, verstandelijk denken.
Blokkade/afwijking: overactiviteit, overgevoeligheid, over emotionaliteit, gebonden zijn, teveel denken. 

Chakra 4. Miltchakra

Functie: milt, botten, beenmerg, bloedvorming van bloedplaatjes, filter van kosmische energie.
Positief: brengt de geest in de stof(materie), verzorgt en beschermt de lichtstructuur, filter tegen astrale invloeden, activeert het 1ste, 2de en 3de  immuunsysteem, onderscheidingsvermogen
Blokkade/afwijking: verstoken zijn van (kosmische)energie, gebrek aan levenslust, gebrek aan inspiratie.

Chakra 5. Hartchakra

Functie: hart, longen*, bloedsomloop, bloeddruk.
Positief:  zetel van de ziel, van kosmische bescherming, gave tot genezing, vermogen om lief te hebben, vermogen om te kunnen vergeven, gevoelsleven, helder voelen, vertrouwen, zelfvertrouwen –en zelfrespect.
Blokkade/afwijking: verstoringen in het gevoelsleven, gebrek aan zelfvertrouwen/zelfrespect, niet kunnen geven en of ontvangen.

Chakra 6. Thymuschakra

Functie: thymusklier, thymus-hormonen, afweermechanisme, weerstand.
Positief:  voedt het hart om scheppend te kunnen zijn, zetel van het 1ste en 2de en 3de immuunsysteem, zorgt voor de aura (je lichtvorm), kosmische bescherming van  het lichaam, de poort tot de kosmische mens in jezelf, vermogen tot het uitvoeren van universele taken.
Blokkade/afwijking: niet openstaan voor verandering, starheid, dogma

Chakra 7. Keelchakra

Functie:  keel, stem, huid, longen*/bronchiën, schildklier
Positief: expressie, individuele expressie, creativiteit, helder horen, vermogen om de scheppingskracht te richten, universele innerlijke communicatie.
Blokkade/afwijking: onvermogen zich te uiten, slechte communicatie met anderen, verstoken van innerlijke leiding, gebrek aan creativiteit, whiplash.

Chakra 8. Kosmisch doorstromingschakra

Functie: onderlinge afstemming van de organen op elkaar, meridiaan systeem, bioritme.
Positief: instandhouding van het leven, verdeelt de levensenergie naar lichaam en geest, zorgt voor goed functioneren van de chakra’s, orgaan van inwijding van de mens, reguleert de groei van de ziel.
Blokkade/afwijking: afgesloten zijn voor impulsen van het onderbewustzijn, leven in het verleden of de toekomst, het afgesloten zijn voor kosmische energie en het niet vervullen van levensdromen.

Chakra 9. Hypofysechakra

Functie: ogen, oren, neus –en bijholten, hypofyse en diens hormonen, regeling endocriene klieren.
Positief:  geeft inzicht en structuur, helder zien, inzicht in de waarheid van het leven, richt zich naar steeds  hogere gebieden van de geest, brengt onderscheid en universeel onderscheid, (kosmisch)inzicht.
Blokkade/afwijking: gebrek aan dieper inzicht in het leven, gebrek aan levensmotivatie, depressie. 

Chakra 10. Epifysechakra

Functie: epifyse en diens (spirituele)hormonen
Positief:  herkenning van de engel in jezelf, zetel van mystieke vermogens, innerlijk zien, de zetel van mystieke vermogens.
Blokkade/afwijking: gebrek aan universeel(mystiek) inzicht, kan zichzelf
niet plaatsen in het grote geheel, isolatie en sceptisch. 

Chakra 11. Kruinchakra

Functie: hersenen, zenuwstelsel, geheugen.
Positief:  helder weten, sluis tussen vrije wil en goddelijke wil, de beleving van “Ik Ben”, brengt de kosmische impuls de innerlijke mystieke verbinding binnen. Helder weten.
Blokkade/afwijking: afgesloten zijn voor de innerlijke leiding en zijn universele berichtgeving, ongeduld, arrogantie en trots. 

Chakra 12. Transformatiechakra

Functie: lymfstelsel, slijmvliezen, vochtregulatie, cel werking, osmose.
Positief: Het transformeren van alles wat vrijheid om verhoogd immuunsysteem te activeren in de weg staat, het toelaten van verandering, vermogen tot transformatie neutralisatie van het karma, ontdekken van de kosmische opdracht.
Blokkade/afwijking: onbewust van de kosmische opdracht.

Chakra 13. Transmutatiechakra

Functie: de samenhang van het lichaam, bindweefsel, steunweefsel.
Geestelijk aspect:  het scheppende vermogen, het vermogen tot transmutatie (her- creatie), het ontdekken van de incarnatieopdracht.
Blokkade/afwijking: onbewust van de incarnatieopdracht, angst voor het onbekende.
De gouden straal is de sleutel tot het Tijdperk van Licht.

Alle workshops en cursussen bij Soleil staat in het licht van de Nieuwetijd
2014 - Riki

Transformatie

Het is je tijd! Erken en herken je eigen grootheid.
Meer bewustzijn, meer Licht in jezelf toelaten geeft een versneld transformatieproces.
Angsten, emoties, negatieve gedachten van jezelf, maar ook die anderen in je projecteren zuiveren en loslaten.
Plug in op zuivere positiviteit: Licht, vrijheid, vertrouwen en Liefde, zodat jouw Licht vermeerdert, waardoor je een kanaal van Lichtkleuren op aarde bent en of wordt.
Vertrouwen in jezelf vinden te midden van alle chaos die je om je heen ervaart.

Straal, lach, speel, flonker en schitter waardoor je lagere energieën transformeert door puur jezelf te 'zijn'.
Laat je niet kleiner maken, verleiden naar onzichtbaar en of haatdragend zijn.
Verzet je niet langer tegen de onvermijdelijke transformatie.

Jezelf zijn

Dit vraagt dat je met regelmatig 'stil' bent. Naar 'binnen keert' en voelt/hoort/weet/ruikt/ziet wat voor jou van belang is. Van hieruit ga je unieke eigen kwaliteiten en talenten inzetten.
Wat zijn jouw kwaliteiten en talenten? Wordt bewust... hierin zit een giga kracht.

Hou niet langer vast aan strijd.
Stop de strijd in de relatie met jezelf.
Hoor, zie, waardeer jezelf. Herinner jezelf !
Aanvaard wie je bent zonder voorwaarden.
Herinner de gigantische kracht die gedachten en woorden hebben.

Welke gedachten heb jij? Positief - negatief gepoold?
Los van oordelen ben je in staat deze bewust te worden en om te zetten:
gebruik de kracht van frustratie en boosheid t.b.v. daadkracht, harmonie, manifestatie en aarden. 

Durf te veranderen

Neem je leven in eigen hand, wordt verantwoordelijk voor jezelf.
Verander de energie van angst naar vertrouwen.
Van 'ik kan niet' naar 'ik kan het' .
Durf hulp en begeleiding te vragen indien nodig.
Communiceer, deel, verwoord, durf onderscheidend te zijn.

Durf te 'verdiepen', energetisch bewust te worden en gebruik deze wijsheid om steeds meer je emotionele en mentale energielichamen uit te zuiveren.
Hierin zitten veel oude overtuigingen, boodschappen, coderingen (lagere energie).
Deze lagere energieën trekken lagere energieën aan, waardoor je in de 'oude tijd-strijd' blijft op bepaalde 'thema's.

Leer veranderingen te accepteren en..... GROEI  zodat je je aangeboren begaafdheid ont-dekt en leeft.
Geleidelijk aan wordt deze op allerlei niveaus zichtbaar.
Het geeft je tools 'zelfwerkzaam' zijn, gezondheid stimuleren, strijd en emoties overstijgen.
Aanvaarden voor wat is, vertrouwen te hebben in het proces, je geboorterecht op te eisen.

Hooggevoelig: Zet deze kwaliteit neer

Op aarde- in je lichaam zijn. Hoe meer en dieper je jezelf aardt in de Nieuwe Aarde, hoe meer je met de voeten op de grond staat, hoe meer je hooggevoeligheid als kwaliteit neer kunt zetten.
Hooggevoeligen worden uitgedaagd meer naar 'binnen' te gaan. Naar je eigenwijsheid -innerlijk contact en vandaaruit het leven leiden. De antennes naar binnen te laten wijzen..... in plaats naar alles buiten jezelf.
Meer leven vanuit je hart + onderscheidend zijn.
Vergeven - liefde - in onvoorwaardelijkheid in eerste instantie voor jezelf en vandaaruit naar je omgeving, de aarde.... en verder.
Contact maken met je Eigen-Wijsheid is van groot belang….. inkeer, stil zijn, luisteren, weten, aarden !

Zelfonderzoek

Af en toe betekent dit een duik in het verleden maken om te ontdekken wat je allemaal hebt meegemaakt.
Niet om te analyseren, maar om het bewust te voelen, aandacht geven dat het er mag zijn, transformeren en opnieuw vertrouwd raken met vergeten delen van jezelf.

Hierdoor ontdek je je eigen gevoeligheid weer, je gaven en talenten. Je plezier en kracht!
Want....  gaven en talenten neerzetten, maakt je zielsgelukkig. Hierin straal je, ben je Licht en Liefde voor jezelf en je omgeving. Hierin hoef je alleen 'te zijn'.
Kennis van het energiesysteem helpt en heeft veel voordelen. Want de chakra’s zijn de ‘poorten’ waardoor je toegang hebt tot de hogere bewustzijnsgebieden/wijsheid. Zij geven levenskracht, inspiratie door naar het lichaam.
Het fysieke lichaam wordt dus gevoed met de energie uit je bewustzijn, met  Licht-energie uit de chakra’s.
Zie ook andere nieuwsbrieven.

Soleil geeft Nieuwetijds scholing workshops bijv. https://riki.nl/opleiding-scholing/gronden-in-5d/, cursussen bijv.  https://riki.nl/opleiding-scholing/energiewerk-verdieping/
4 maart 2018 - riki.nl

Een aura bescherming

Veel gevoelige mensen hebben een zgn 'open aura'. Dit betekent dat ze de 'natuurlijke bescherming' van hun energieveld missen.
Vaak ontstaat een open aura omdat gevoelige kinderen/volwassenen hun energie en aandacht bij de omgeving hebben.
De antennes zijn vooral naar buiten gericht ! Ze neigen op te gaan in de omgeving.
Hierdoor verliezen zij deels hun natuurlijke aura begrenzing..... ze gaan als het ware over in de ander.

De open aura maakt dat je ontvankelijk bent voor allerlei (onzichtbare) energieën.
Voordeel hiervan is dat je de ander heel goed kunt aanvoelen, maar nadelen zijn dat je snel met emoties, lichamelijke pijnen etc. van anderen overneemt.

Onveiligheid en fysieke klachten

Dit overgaan in de ander geeft bewust of onbewust een onveilig gevoel en het zorgt ervoor dat je minder goed nog kunt waarnemen 'wat van jou en wat van de ander is.'
Het kan fysieke klachten geven, waaronder verwarring, hoofdpijn, concentratieverlies, misselijkheid, slapeloosheid, duizeligheid, onrust en meer.

Dit onveilige gevoel zorgt ervoor dat je minder goed met de voeten op de grond staat. Minder goed geaard bent dus.
Minder goed geaard komt voor een deel door een energetisch reactie, namelijk het gedeeltelijk sluiten van je 1ste chakra.
Het gedeeltelijk sluiten van het 1ste chakra heeft weer tot gevolg dat je aura minder goed beschermd is.

Minder goed gegrond, is meer in je hoofd

Je komt met je energie meer in je hoofd terecht.
Er zijn meer gedachten, spanning, onrust. Vaak is dit ook merkbaar doordat je een hogere ademhaling krijgt.
Meer in je hoofd betekent minder ontspannen kunnen zijn, meer prikkels ervaren, meer onveiligheid.
Een cirkeltje...........

Hoe zorg je voor een 'natuurlijke bescherming' om je heen?

Een natuurlijke bescherming ontstaat wanneer je lekker in je vel zit, de energie bij jezelf kan houden, gegrond bent, met beiden voeten op de grond staat', vertrouwen hebt in het leven en je veilig voelt.

Adviezen-Tips

Na het lezen van het bovenstaande begrijp je hoe belangrijk het is om bewust te worden van je ademhaling, je lichaam, je gedachten.

Wat betekent ' een nieuwe tijd'?

Rond het jaar 2000 heeft zich een nieuw tijdperk ingezet: het Aquariustijdperk: het intuïtie tijdperk.
Dit houdt in dat we astrologisch gezien van het Vissen- naar 'Waterman' gegaan zijn: het Aquariustijdperk.

Deze universele veranderingen zorgen ervoor dat de  energetische frequenties van de aarde verhoogd worden.
Wetenschappelijk reeds aangetoond. De zgn. Schumann frequenties van de aarde zijn verhoogd! Dit heeft direct invloed op de mens !
Hierdoor worden ook de trillingsfrequenties van de mens op een hoger niveau gebracht.

Trillingsfrequenties.

Een hoger niveau wil zeggen, hogere trilling frequenties, meer bewustzijn, meer Licht.
Wij mensen passen ons aan, omdat in ons een vermogen ligt om compleet en heel te zijn.
Ons fysieke en energielichaam passen zich aan.
Er zijn nieuwe chakra's tot ontwikkeling gekomen, 13 chakra's waardoor we in staat zijn meer Licht en Bewustzijn in te laten dalen, te aarden.

Hogere trillingsfrequenties, dus meer wijsheid, kennis, Licht en Liefde kunnen we toelaten en manifesteren.
Hierdoor worden de lagere trillingen in ons zoals angst, agressie, twijfel aangeraakt en kunnen we deze loslaten
in dit bijzondere proces van bewust wording.

Licht in de duisternis

Deze ontwikkeling maakt dat we 'wakker worden', we bewustworden dat er meer is tussen hemel en aarde.
We verliezen oude structuren en werkwijzen. Dit laatste zorgt ook voor chaos en verwarring.
Hoe meer Licht er is, hoe meer duisternis 'belicht wordt'.
Er is meer Licht en alle 'donkere zaken' worden meer zichtbaar.

Alles wat meer in het Licht komt kan uitgezuiverd en aangepakt worden.
Vooral van belang in deze Nieuwetijd dat we het vertrouwen niet verliezen en los blijven van alle angst die 'rond gestrooid' wordt.

De nieuwe tijd is een tijdperk van groeien van dualiteiten naar meer eenheid. Naar leven vanuit het 3de chakra: macht, wilskracht, controle
naar leven vanuit het 5de hartchakra: liefde en vergeving.

De nieuwetijd

De 13 chakra's en meer

Door zelfonderzoek, ont-spanning, door het energiesysteem te bestuderen verkrijg je inzicht.
Af en toe betekent dit een duik in het verleden maken om te ontdekken wat je allemaal hebt meegemaakt.
Niet om te analyseren, maar om het bewust te voelen, aandacht te geven dat het er mag zijn, te transformeren  om opnieuw vertrouwd te raken met vergeten delen van jezelf.
Hierdoor ontdek je je eigen gevoeligheid weer, je gaven en talenten.... je vermogen om te zien/weten, te transformeren.

Hierbij geeft het kennis hebben van het energiesysteem veel voordelen.
Want de nieuwetijd chakra's zijn de 'poorten' waardoor je toegang hebt tot de hogere bewustzijnsgebieden.
Zij geven de kracht van het bewustzijn door naar het lichaam.
Het fysieke lichaam wordt dus gevoed met de energie uit je bewustzijn, met energie uit de chakra's.

'Een gezonde geest, een gezond lichaam' kan vertaald worden naar 'een hoog bewustzijn, een gezond lichaam'.

Soleil biedt verschillende workshops en cursussen aan over de nieuwetijdchakra's en energetisch 'werk'

april 2017 - riki.nl

Aarden - gronden et is thuiskomen in je echte Zelf. Jezelf omarmen.
Aarden is 100% verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven. Het is jezelf toestaan je verder te ont-wikkelen.
Als mens hebben we een fysiek en energetisch lichaam welke nauw samenwerken.
Het energetische systeem voedt het fysieke lichaam. Een goed werkzaam energiesysteem zorgt voor een gezond lichaam, een gevoel van welzijn.
Hoe meer inzicht je hebt in je  'fijnstoffelijke systeem', hoe meer je werkzame invloed kunt uitoefenen op je gezondheid.

Wat is een gronding?

Een gronding is te vertalen naar de uitdrukking 'met je voeten op de grond staan.' Het is het tegenovergestelde van 'zweven', alsmaar in je hoofd zijn.
Stevig in je schoenen staan is ook een mooi gezegde.
Gronden is vooral in je lichaam aanwezig zijn.
Lichaamsbewustzijn: bewust zijn van je voeten, benen, billen, romp, armen etc. Lichaamsbewust zorgt dat je de seintjes welke je lichaam geeft je opmerkt en er iets mee doet.
Bijvoorbeeld 'je moe voelen' vraagt om rust en herstel.

Energetische gronding

Vanaf het stuitje en de voeten loopt een energetische verbinding naar de aarde en van de aarde naar het lichaam lopen energiestromen.
Ieder mens heeft zo’n unieke eigen verbinding met de aarde.
Er zijn echter grote verschillen in de kracht van deze verbinding.
De verbinding kan dik, dun of vaag zijn.
Hoe beter en steviger je verbinding met de aarde is, hoe beter je bent beschermt tegen invloeden van buitenaf en overprikkeling.

Veiligheid, vertrouwen, je basis

Gronden, je energetische aarde verbinding is een eigenschap dat hoort bij het eerste chakra
(betekenis chakra: Een chakra is onderdeel van je energiesysteem. Het is een bewustzijns gebied met de Licht dragende energie van veiligheid, vertrouwen, hier willen zijn. Een energie-poort welke Licht binnen laat stromen, waardoor je lichaam gevoed wordt).
Dit chakra heeft als bewustzijnsgebied: veiligheid, vertrouwen, het is je fundering, je basis.
Het met intentiekracht contact maken met de aarde geeft een verbinding en is een uitstekende manier om je energetisch te gronden.
Gronden zorgt dat je je veilig voelt en helpt realistisch te zijn zodat je intuïtie goed benut kan worden.
Gronden voorkomt dat je gaat zweven of overspoeld raakt door spirituele informatie die je misschien ontvangt.
Gronden helpt je in je kracht te staan.

Hoe verzwakt de gronding en hoe kun je herstellen?

Je gronding kan minder krachtig worden door:

Een minder krachtige gronding kan fysieke klachten geven

Dit omdat lichaam en energie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
Klachten kunnen zijn:

Herstellen kan door middel van

Wat helpt nog meer te aarden?

Het voordeel van goed gegrond zijn

In je basis,  in je eigen lichaam gegrond zijn is DE manier om een eigen ruimte, een eigen bescherming te creëren.
Wanneer je goed gegrond bent, gecentreerd in je lichaam, word je van nieuwe energieën voorzien.
Goed gegrond zijn betekent dat je energieker en minder stress gevoelig bent.
Gronden zorgt ook dat je volledig in het hier en nu komt en blijft.
Je bent bewust hoe je jezelf voelt, zowel fysiek als emotioneel.
Dit geeft een stabiele, krachtige basis.

Gronding in de nieuwetijd

Trillingsfrequenties verhogen in de Nieuwetijd.
Wetenschappelijk is reeds aangetoond dat de Schumannfrequenties van de aarde verhoogd zijn.
Verhoogde trillingsfrequenties zorgen voor uitzuivering van 'oude trillingen'.
Wij kunnen en mogen steeds meer bewustzijn, Licht, wijsheid en kennis via onze gronding manifesteren.

Affirmatie: ''Vanuit mijn hart grond ik me in het centrum de Nieuwe Aarde.''

6 december 2016 - riki.nl 

Soleil Creativiteit en Bewustwording