Energie & Intuïtie

Zijn wie je bent.
Gaven en talenten inzetten, je zielenmissie leven.
Vertrouwen in intuïtie vergroten, meer blijheid en zingeving ervaren.

Mooie openings zinnen... en toch voelt nog niet iedereen, helemaal de betekenis ervan.
De aanwezige twijfel en het zich afvragen 'wat is mijn doel?' 'waar wordt ik blij van?' 'wat geeft zin in mijn leven?' maakt onzeker en faalangstig.
Terwijl de oplossing 'eenvoud' is, want je vindt alle antwoorden in jezelf.
Methode: innerlijk contact maken....inkeren.

Inkeren - zielenimpuls
Inkeren is het naar binnen gaan van je geest, om in contact te zijn met diepere innerlijke bewustzijnsgebieden. Daar is je innerlijke Leiding via de zielenimpuls*.
*De ziel is je eeuwige kern in jezelf, waar informatie van voorgaande levens ligt opgeslagen, plus reikt de ziel kosmische informatie aan. Ze is onderdeel van je hogere, ware-zelf. Met andere woorden: je ziel weet de weg, je missie. Weet waar je 'zielsgelukkig' van wordt.

Je natuur, je intuitie.
Het ont-wikkelen en erop leren vertrouwen is een mooie uitdaging. In contact met je hart, je ware-ziel-zelf, ga je jouw unieke weg.
Intuitie volgt geen logisch patroon, maar vertaalt zich in gedachten, symbolen, een weten. In de ont-wikkelingsweg leer je steeds meer te vertrouwen op hoe het zich aan jou kenbaar maakt.
Intuitie, losgekoppeld van angst, is een waardevol praktisch instrument voor alledaagse vragen en beslissingen. Het is een inzicht gevende kracht, die op (on)bekende terreinen kan begeleiden +richting kan geven voor je onderscheidend unieke pad.

Door meer op je intuïtie te vertrouwen, ontstaat er een diep weten. Een vrijheid om gebieden te onderzoeken, die je geest verrijkt op manieren waarvoor geen rationele verklaring bestaat.

Je intuitie groeit en wordt steeds zuiverder
We ervaren onophoudelijk cyclussen van groei, stagnatie en loslaten, wat de weg vrij maakt voor een nieuwe cyclus van groei en uitbreiding van Licht.
(Licht=bewustzijn/frequentie/wijsheid)
Gronden - aarden is nodig. In je lichaam zijn en blijven.
Het is een uitdagende tijd door de steeds-verhogende frequenties, maar door in liefde voor jezelf te zijn en vandaaruit naar de ander, gaat dit helemaal lukken.

Hoe meer je, afhankelijkheid, ego en leiding-buiten-jezelf loslaat, hoe meer Licht er kan instromen.
Deze transformatie geeft meer sensitiviteit en contact met het weten van de ziel. Een verfijnde vorm van rechtstreeks weten die het mogelijk maakt om liefde en eenheid te ervaren.

Tip: Maak vooral tijd vrij voor jezelf, voor inkeer, verbinding, ontspanning, beweging, creatief zijn, vrolijkheid, groei en bewustwording.
Soleil Brief sept 2022

Soleil Creativiteit en Bewustwording