Transformatie

Verhoging in frequenties

Het is je tijd! Erken en herken je eigen grootheid.
Meer bewustzijn, meer Licht in jezelf toelaten geeft een versneld transformatieproces.
Angsten, emoties, negatieve gedachten van jezelf, maar ook die anderen in je projecteren zuiveren en loslaten.
Plug in op zuivere positiviteit: Licht en Liefde, zodat jouw Licht vermeerdert, waardoor je een kanaal van Lichtkleuren op aarde bent en of wordt.
Vertrouwen jezelf  te midden van alle chaos die je om je heen ervaart.

Straal, lach, speel, flonker en schitter waardoor je lagere energieën transformeert door puur jezelf te 'zijn'.
Laat je niet kleiner maken, verleiden naar onzichtbaar, haatdragend te zijn.
Verzet je niet langer tegen de onvermijdelijke transformatie.

Jezelf zijn.

Dit vraag is dat je met regelmaat tijd neemt, stil bent.
Naar 'binnen keert' en voelt/hoort/weet/ruikt/ziet wat voor jou van belang is. Van hieruit ga je unieke eigen kwaliteiten en talenten inzetten.
Wat zijn jouw kwaliteiten en talenten? Wordt bewust... hierin zit een giga kracht.

Hou niet langer vast aan strijd.
Strijd niet langer. Stop de strijd in de relatie met jezelf.
Hoor, zie, waardeer jezelf. Herinner jezelf !
Aanvaard wie je bent zonder voorwaarden.

Herinner de gigantische kracht die gedachten en woorden hebben.
Welke gedachten heb jij? Positief - negatief gepoold?
Los van oordelen ben je in staat  deze bewust te worden en om te zetten:
gebruik de kracht van frustratie en boosheid t.b.v. daadkracht, harmonie, manifestatie en aarden. 

Transformeer.

Neem je leven in eigen hand, wordt verantwoordelijk voor jezelf.
Verander de energie van angst naar vertrouwen.
Van 'ik kan niet' naar 'ik kan het' .
Durf hulp en begeleiding te vragen indien nodig.
Communiceer, deel, verwoord, durf onderscheidend te zijn.

Durf te 'verdiepen', energetisch bewust te worden en gebruik deze wijsheid om steeds meer je emotionele en mentale energielichamen uit te zuiveren.
Hierin zitten veel oude overtuigingen, boodschappen, coderingen (lagere energie).
Deze lagere energieën trekken lagere energieën aan, waardoor je in de 'oude tijd-strijd' blijft op bepaalde 'thema's.

Leer veranderingen te accepteren en..... GROEI  zodat je je aangeboren begaafdheid kunt ont-dekken en kunt leven.
Geleidelijk aan wordt deze op allerlei niveaus zichtbaar.
Het geeft je tools 'zelfwerkzaam' te zijn, gezondheid te stimuleren, strijd en emoties te overstijgen.
Te aanvaarden voor wat is, vertrouwen te hebben in het proces, je geboorterecht op te eisen.

Durf hooggevoelig te zijn. Zet deze kwaliteit neer.

Durf op aarde te zijn. Hoe meer en dieper je jezelf aardt, hoe meer je met de voeten op de grond staat, hoe meer je hooggevoeligheid als kwaliteit neer kunt gaan zetten als kwaliteit.
Hooggevoeligen worden uitgedaagd meer naar 'binnen' te gaan.
Naar je eigenwijsheid. De antennes naar binnen te laten wijzen.....
Meer te leven vanuit je hart, onderscheidend te zijn.
Vergeven - liefde - in onvoorwaardelijkheid in eerste instantie voor jezelf en vandaaruit naar je omgeving, de aarde.... en verder.

Contact maken met je Eigen-Wijsheid is van groot belang…..
inkeer, stil zijn, luisteren, weten, aarden !

Zelfonderzoek, Energiewerk integreren

Af en toe betekent dit een duik in het verleden maken om te ontdekken wat je allemaal hebt meegemaakt.
Niet om te analyseren, maar om het bewust te voelen, aandacht te geven dat het er mag zijn, te transformeren en om opnieuw vertrouwd te raken met vergeten delen van jezelf.

Hierdoor ontdek je je eigen gevoeligheid weer, je gaven en talenten…. En je gaven en talenten neerzetten, maakt je zielsgelukkig. Hierin straal je, ben je Licht en Liefde voor jezelf en je omgeving.
Hierin hoef je alleen 'te zijn'.
Kennis van het energiesysteem helpt en heeft veel voordelen.
Want de chakra’s zijn de ‘poorten’ waardoor je toegang hebt tot de hogere bewustzijnsgebieden/wijsheid.
Zij geven levenskracht, inspiratie door naar het lichaam.
Het fysieke lichaam wordt dus gevoed met de energie uit je bewustzijn, met  Licht-energie uit de chakra’s.

Soleil geeft Nieuwetijds scholing workshops, cursussen en opleiding.
riki.nl

Soleil Creativiteit en Bewustwording