Frequentie verhoging

Transformatie

Het is je tijd! Erken en herken je eigen grootheid.
Meer bewustzijn, meer Licht in jezelf toelaten geeft een versneld transformatieproces.
Angsten, emoties, negatieve gedachten van jezelf, maar ook die anderen in je projecteren zuiveren en loslaten.
Plug in op zuivere positiviteit: Licht, vrijheid, vertrouwen en Liefde, zodat jouw Licht vermeerdert, waardoor je een kanaal van Lichtkleuren op aarde bent en of wordt.
Vertrouwen in jezelf vinden te midden van alle chaos die je om je heen ervaart.

Straal, lach, speel, flonker en schitter waardoor je lagere energieën transformeert door puur jezelf te 'zijn'.
Laat je niet kleiner maken, verleiden naar onzichtbaar en of haatdragend zijn.
Verzet je niet langer tegen de onvermijdelijke transformatie.

Jezelf zijn

Dit vraagt dat je met regelmatig 'stil' bent. Naar 'binnen keert' en voelt/hoort/weet/ruikt/ziet wat voor jou van belang is. Van hieruit ga je unieke eigen kwaliteiten en talenten inzetten.
Wat zijn jouw kwaliteiten en talenten? Wordt bewust... hierin zit een giga kracht.

Hou niet langer vast aan strijd.
Stop de strijd in de relatie met jezelf.
Hoor, zie, waardeer jezelf. Herinner jezelf !
Aanvaard wie je bent zonder voorwaarden.
Herinner de gigantische kracht die gedachten en woorden hebben.

Welke gedachten heb jij? Positief - negatief gepoold?
Los van oordelen ben je in staat deze bewust te worden en om te zetten:
gebruik de kracht van frustratie en boosheid t.b.v. daadkracht, harmonie, manifestatie en aarden. 

Durf te veranderen

Neem je leven in eigen hand, wordt verantwoordelijk voor jezelf.
Verander de energie van angst naar vertrouwen.
Van 'ik kan niet' naar 'ik kan het' .
Durf hulp en begeleiding te vragen indien nodig.
Communiceer, deel, verwoord, durf onderscheidend te zijn.

Durf te 'verdiepen', energetisch bewust te worden en gebruik deze wijsheid om steeds meer je emotionele en mentale energielichamen uit te zuiveren.
Hierin zitten veel oude overtuigingen, boodschappen, coderingen (lagere energie).
Deze lagere energieën trekken lagere energieën aan, waardoor je in de 'oude tijd-strijd' blijft op bepaalde 'thema's.

Leer veranderingen te accepteren en..... GROEI  zodat je je aangeboren begaafdheid ont-dekt en leeft.
Geleidelijk aan wordt deze op allerlei niveaus zichtbaar.
Het geeft je tools 'zelfwerkzaam' zijn, gezondheid stimuleren, strijd en emoties overstijgen.
Aanvaarden voor wat is, vertrouwen te hebben in het proces, je geboorterecht op te eisen.

Hooggevoelig: Zet deze kwaliteit neer

Op aarde- in je lichaam zijn. Hoe meer en dieper je jezelf aardt in de Nieuwe Aarde, hoe meer je met de voeten op de grond staat, hoe meer je hooggevoeligheid als kwaliteit neer kunt zetten.
Hooggevoeligen worden uitgedaagd meer naar 'binnen' te gaan. Naar je eigenwijsheid -innerlijk contact en vandaaruit het leven leiden. De antennes naar binnen te laten wijzen..... in plaats naar alles buiten jezelf.
Meer leven vanuit je hart + onderscheidend zijn.
Vergeven - liefde - in onvoorwaardelijkheid in eerste instantie voor jezelf en vandaaruit naar je omgeving, de aarde.... en verder.
Contact maken met je Eigen-Wijsheid is van groot belang….. inkeer, stil zijn, luisteren, weten, aarden !

Zelfonderzoek

Af en toe betekent dit een duik in het verleden maken om te ontdekken wat je allemaal hebt meegemaakt.
Niet om te analyseren, maar om het bewust te voelen, aandacht geven dat het er mag zijn, transformeren en opnieuw vertrouwd raken met vergeten delen van jezelf.

Hierdoor ontdek je je eigen gevoeligheid weer, je gaven en talenten. Je plezier en kracht!
Want....  gaven en talenten neerzetten, maakt je zielsgelukkig. Hierin straal je, ben je Licht en Liefde voor jezelf en je omgeving. Hierin hoef je alleen 'te zijn'.
Kennis van het energiesysteem helpt en heeft veel voordelen. Want de chakra’s zijn de ‘poorten’ waardoor je toegang hebt tot de hogere bewustzijnsgebieden/wijsheid. Zij geven levenskracht, inspiratie door naar het lichaam.
Het fysieke lichaam wordt dus gevoed met de energie uit je bewustzijn, met  Licht-energie uit de chakra’s.
Zie ook andere nieuwsbrieven.

Soleil geeft Nieuwetijds scholing workshops bijv. https://riki.nl/opleiding-scholing/gronden-in-5d/, cursussen bijv.  https://riki.nl/opleiding-scholing/energiewerk-verdieping/
4 maart 2018 - riki.nl

Soleil Creativiteit en Bewustwording